4,7 millioner fat mer Troll-olje med ny gassmodul

30. oktober 2018 09:06 CET | Sist endret 22. desember 2020 13:52 CET

En ny gassmodul på Troll B-plattformen er satt i produksjon for å øke oljeproduksjonen og prosesskapasiteten på Troll-feltet. Det er viktig for å maksimere verdien av den gjenværende oljen fra Troll, og for å opprettholde høy gasseksport fra feltet.

– Troll er et olje- og gassfelt i særklasse globalt. Gassmodulen blir en viktig brikke i ambisjonene vi og våre partnere har om å maksimere verdiskapningen fra Troll. Det er også i tråd med Equinors oppdaterte veikart for norsk sokkel, der målet er å sikre lønnsom og bærekraftig aktivitet i flere tiår framover, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.

Oljeproduksjonen fra Troll går etterhvert inn i en halefase på grunn av fallende trykk i reservoaret, og en oljekolonne som blir stadig tynnere etter tiår med teknologisk banebrytende drenering. Modulen som helt nylig kom i drift, bidrar til å produsere mest mulig gjenværende olje fra feltet, før Troll om noen år kun vil produsere fra de store gjenværende gassreservene. Produksjonshorisonten for gass fra Troll går forbi 2050.

– Vi har hatt godt samarbeid med myndighetene for å sikre en balansert ressursutnyttelse av olje og gass fra Troll. Forventet produksjonsøkning er på 4,7 millioner fat olje, sier Nakken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Troll B-plattformen
Løfteoperasjon ved Troll B-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Arne Kristian Dahl/Equinor ASA)

Produksjonen begrenses i dag av gassbehandlingskapasiteten på Troll B, og den nye modulen øker  kapasiteten med 25 prosent. Med mer kapasitet kan flere brønner holdes i drift selv når oljebrønnene i halefasen produserer sammen med en økende andel gass. Økt gasseksport fra Troll B er viktig for å opprettholde den årlige gasseksportkapasiteten fra Troll-feltet fram til Troll fase 3-prosjektet kommer i drift i 2021, der gassen skal knyttes opp mot Troll A-plattformen.

Aker Solutions i Bergen har hatt ansvaret for design og bygging av modulen i Egersund. Kontrakten hadde en verdi på ca. 400 millioner kroner, utøvet som en opsjon på en FEED-kontrakt (Front End Engineering Design) som ble tildelt Aker Solutions i 2016.

Byggearbeidene for modul ble ferdigstilt i april i år og modulen ble fraktet ut og løftet på plass av tungløftskontraktøren Saipem Ltd. Løsningen som er valgt med elektrisk drevet kompressortog og ny in-line teknologi for gasstørking er en energieffektiv løsning for lavest mulig CO2 fotavtrykk fra produksjonen.

– Fokus på forenkling og forbedring helt fra tidlig arbeidsfase har redusert kostnadene med rundt 10 prosent etter investeringsbeslutning, og prosjektet er levert til avtalt tid med gode HMS-resultater, sier Knut Kalvøy, som har ledet prosjektet fra Equinor.

Relaterte sider

 • Troll partnere: Equinor (30.58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)
 • Troll-feltet består av to reservoarer, Troll Vest og troll Øst. Gassen i Troll Øst produseres fra Troll A plattformen til Kollnes terminalen. Den tynne oljesonen i Troll Vest produseres fra Troll B og Troll C plattformene til oljeterminalen på Mongstad.
 • Troll er Norges største produsent av gass, med enorme reserver igjen i bakken. Etter over 20 års produksjon er fortsatt ca. 65% av gassen igjen.
 • Troll har også vært Norges største oljeprodusent de siste fem årene.
 • Årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca. 3 ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.
 • Siden produksjonsoppstart i 1995 har Troll-feltet generert inntekter på anslagsvis 1.400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.
 • Forventet fremtidig kontantstrøm fra Troll er anslått til 1.650 milliarder kroner.
 • En stor andel av Troll-inntektene går til staten gjennom skatt og statens eierandeler. Troll-feltet har således bidratt med over 1.000 milliarder kroner i inntekter til staten.
 • Det enorme ressursgrunnlaget i Troll har gjort det nødvendig å planlegge utbygging og produksjon i tre faser:
 1.  Troll Fase 1 er gassen i Troll Øst, som resulterte i Troll A, Kollsnes gassanlegg og tilhørende infrastruktur.
 2. Troll Fase 2 er oljen i Troll Vest, som resulterte i Troll B- og C plattformene og tilhørende infrastruktur.
 3. I Troll Fase 3 skal gasskappen over oljekolonnen i Troll Vest produseres samtidig som oljen produseres videre.