Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

14. desember 2018 07:24 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 10. desember 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 13. og 14. desember 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.352.671 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 196,51 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer
tildelt
primær-
innsider

Aksjer
tildelt
nærstående

Ny aksje-
beholdning
primær-
innsider

Ny aksje-
beholdning
nærstående

Ny samlet
aksje-
beholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

716

 

8 733

 

8 733

Bacher, Lars Chr.

Konserndirektør

548

 

27 529

 

27 529

Cook, Alasdair

Konserndirektør

552

 

2 173

2 173

2 173

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

155

 

5 115

 

5 115

Dodson, Timothy

Konserndirektør

563

 

          31 826

 

31 826

Gjærum, Reidar

Kommunikasjons-
direktør

414

 

24 901

445

25 346

Hika, Gemetchu

Direksjons-
sekretær

138

 

1 092

 

1 092

Hovden, Magne

Direktør HR

398

 

14 884

 

14 884

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør
Internrevisjon

506

 

22 960

 

22 960

Kvelvane, Ørjan

Direktør
konsernregnskap

235

 

1 684

 

1 684

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

77

 

1 653

 

1 653

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

463

168

25 254

17 343

42 597

Opedal, Anders

Konserndirektør

75

60

20 938

1 834

22 772

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

461

 

28 065

407

28 472

Skeie, Svein

Økonomidirektør

327

182

25 295

6 612

31 907

Sætre, Eldar

Konsernsjef

755

 

65 294

 

65 294

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO
Sekretariat

272

122

5 246

1 538

6 784

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

588

174

53 332

8 278

61 610