Investerer 2,3 milliarder kroner i ekstra olje fra Gullfaks

15. januar 2019 14:12 CET
Gullfaks feltillustrasjon
Gullfaks feltillustrasjon. Du kan laste ned illustrasjonen i full størrelse lenger ned på siden.

Gullfaks-partnerne vil bore syv nye brønner og øke utvinningen med 17 millioner fat olje med god lønnsomhet. På vegne av lisensen leverte i dag Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund endret plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på Sandefjordskonferansen.

– Vi har som ambisjon å opprettholde lønnsom produksjonen fra norsk sokkel i flere tiår. Et stort bidrag skal komme fra brønner som kan bores billig og raskt nær eksisterende infrastruktur, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel.

Brønnene skal bores i Shetlandgruppen, et kalkreservoar som ligger over hovedreservoaret på Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Kalkreservoaret gjør det utfordrende å bore på Gullfaks. En brønntest i 2012 viste imidlertid at også dette reservoaret kunne gi god oljeproduksjon. Gullfaks-partnerne har derfor investert over en milliard kroner i produksjonsbrønner i denne formasjonen siden 2013, som så langt har gitt over seks millioner fat olje fra Shetland/Lista fase 1.

Da det var mulig at dette reservoaret kunne produsere mer olje ved vanninjeksjon, ønsket myndighetene at Gullfaks-partnerne kom tilbake med en endret plan for utbygging og drift i 2019.

Partnerskapet på Gullfaks (Equinor, Petoro, OMV) er nå klar til å hente ut enda mer ressurser ved hjelp av vanninjeksjon og nye produksjonsbrønner i Shetland/Lista fase 2. Totalt skal det bores syv horisontale brønner ved bruk av det eksisterende boreutstyret på Gullfaks.

– At disse formasjonene som før har vært en utfordring nå gir god produksjon med balansepris under 30 dollar fatet, kaller jeg en pen oljebonus fra Gullfaks, sier Nylund.

Oljen fra Shetland/Lista er et lite bidrag til de totale reservene på Gullfaks, men er en stor bidragsyter til det gjenværende potensialet fra feltet.

Prosjektet gir også økt kunnskap om produksjon fra kalkreservoarer som kan brukes i andre deler av verden med denne typen formasjoner.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Partnere: Equinor (51% - operatør), Petoro (30%), OMV (19%).
  • Norges fjerde største oljefelt (etter Statfjord, Ekofisk, Oseberg).
  • Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 130-220 meter.
  • Gullfaks ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks fase I ble godkjent i 1981. PUD for Gullfaks fase II ble godkjent i 1985. Produksjonen startet i 1986.
  • Produksjonen startet 22. des 1986.
  • Opprinnelig levetid i henhold til opprinnelig PUD var 2005 – i 2016 er det godkjent planer for levetid til 2034.