Meldepliktig handel

12. februar 2019 12:09 CET

En nærstående til en primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Alf Torstensen, nærstående til Siv Helen Rygh Torstensen, leder av konsernsjefens kontor i Equinor ASA, har den 12. februar 2019 solgt 260 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 196,50 kroner. Rygh Torstensen og hennes nærstående vil etter salget til sammen eie 7281 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12