Equinor økte norske innkjøp i 2018

28. februar 2019 11:31 CET | Sist endret 28. februar 2019 15:21 CET
Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff / Roar Lindefjeld / Woldcam)

I 2018 kjøpte Equinor varer og tjenester for 141,7 milliarder kroner fra mer enn 9000 leverandører globalt. 95,2 milliarder kroner gikk til leverandører med norsk fakturaadresse. Det tilsvarer 67% av det totale innkjøpet.

– En konkurransekraftig leverandørindustri er svært viktig for norsk sokkel og Equinor. I løpet av det siste året har norske leverandører økt sin andel fra 61% til 67% av våre totale anskaffelser. Johan Sverdrup-utbyggingen er det største pågående industriprosjektet i Norge. I første fase av prosjektet sikret norske leverandører seg mer enn 70% av kontraktene og i andre fase er norsk andel enda høyere. Dette er et tegn på omstillingsevnen i norsk leverandørindustri, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

Mens Equinor sine samlede innkjøp viste en nedgang fra 144,4 til 141,7 milliarder kroner fra 2017 til 2018 så økte selskapet innkjøpene fra norske leverandører med 6,5 milliarder kroner i samme periode, fra 88,7 til 95,2 milliarder kroner.

– Omstillingen i næringen de siste årene har vært tøff for mange, men nødvendig for å sikre langsiktig aktivitet. Leverandørene fortjener honnør for måten de har respondert på. Dagens aktivitetsnivå på norsk sokkel ville vært lavere uten kostnadsreduksjonene en felles industri har lykkes med. Det har gjort oss i stand til å beslutte nye prosjekter i en krevende periode. Resultatet er mer verdiskaping og viktige ringvirkninger, sier konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring Anders Opedal.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Peggy Krantz-Underland

Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland
Anders Opedal

Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring Foto: Ole Jørgen Bratland

Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland

Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring Foto: Ole Jørgen Bratland

Siden 2016 har Equinor og lisenspartnerne sanksjonert mer enn 20 store prosjekter.

– Det er gledelig å se at optimismen er på vei tilbake i næringen. Nå gjelder det å holde fast i og bygge videre på de riktige tingene. Av alt vi jobber med er sikkerhet det viktigste. En helhetlig tilnærming til sikkerhet fra design, via utbygging og til driftsfase er sentralt for å lykkes med en kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, sier Opedal.

Han deltok i dag på dialogmøte sammen med Hans Christan Gabrielsen, leder i LO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner og andre representanter fra leverandørindustrien. Møtet ble holdt om bord på boligplattformen til Johan Sverdrup-prosjektet som nå ligger ferdigstilt på Kværner sitt verft på Stord.

Johan Sverdrup-feltet skal etter planen starte produksjonen i november 2019. Analysebyrået Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen kan sysselsette mer enn 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025.

– Equinor har hatt en rekordhøy prosjektaktivitet de siste årene. Uavhengig av størrelse på hvert enkelt prosjekt så er kvaliteten i arbeidet like viktig. Alle bidragsytere er avgjørende for et vellykket sluttresultat, det være seg lokale, nasjonale eller internasjonale leverandører. Fremover kommer vi til å jobbe enda tettere sammen med gode leverandører for å forenkle, standardisere og digitalisere. På den måten kan vi i fellesskap finne vinn-vinn-løsninger og samtidig oppnå et lavere kostnadsnivå, sier Opedal.  

Relaterte sider og nedlastinger

Foto fra møtet på Stord
Foto fra Kværners verft på Stord (Foto: Øyvind Sætre / Equinor ASA)
  • Samlede investeringer for utbyggingen av Johan Sverdrup fase 1 er 86 milliarder kroner, og fase 2 er 41 milliarder kroner.
  • Første fase omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
  • En rekke aktiviteter skal gjennomføres før feltet er klar til oppstart. Blant annet skal de to siste plattformdekkene – prosessplattformen og utstyrs- og boligplattformen – installeres og oppkobles i løpet av våren 2019. De åtte forborede brønnene skal kobles til boreplattformen og gjøres klar for produksjon, og alle relevante systemer på tvers av feltsenteret skal testes grundig før feltet er klar til oppstart.
  • I første fase av utbyggingen har mer enn 70% av kontraktene blitt tildelt leverandører i Norge. Dette inkluderer boreplattformen (DP), bygget av Aibel, og utstyrs- og boligplattformen, som er bygget i felleskap av Kværner og KBR. Kværner har også levert 3 av 4 stålunderstell i første fase av prosjektet. Aker Solutions har vært ansvarlig for FEED for hele Johan Sverdrup prosjektet, og for prosjektering av stigerørs- og prosessplattformen (P1).
  • Andre fase av Johan Sverdrup prosjektet ble sanksjonert i 2018, og Plan for utbygging og drift skal behandles av Stortinget våren 2019. Produksjonsoppstart for Johan Sverdrup fase to er forventet i Q4 2022, og omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnssystemer for produksjon og injeksjon, samt tilrettelegging for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022.
  • I Johan Sverdrup fase to forventes en enda høyere andel norske leverandører enn i første fase. Dette inkluderer prosessplattformen (P2) tildelt til Aibel, en kontrakt for modifiseringsarbeid og bygging av en ny modul til stigerørsplattformen tildelt til Aker Solutions og Kværner, og bygging av det femte stålunderstellet tildelt Kværner.
  • Ressursanslag: 2.7 milliarder fat oljeekvivalenter
  • Break-even: under 20 dollar fatet.
  • Estimerte samlede inntekter av produksjon fra Johan Sverdrup fullfelt er på 1430 milliarder 2018-kr over feltets levetid. Forventet kontantstrøm er på omtrent 1130 milliarder 2018-kr. Mer enn 900 milliarder kroner forventes å gå til staten i form av inntekter fra skatt (på over 700 milliarder kroner) og igjennom statens eierskap av Petoro.
  • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.