Meldepliktig handel

22. mars 2019 12:12 CET

Følgende primærinnsidere har den 22. mars 2019 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR NYSE: EQNR) til kurs NOK 194,78 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Navn

 

 

 

 

Tittel

 

 

 

 

Aksjer
tildelt
primær-
innsider  

 

 

 

 

Aksjer
tildelt
nær-
stående  

 

 

 

 

Ny aksje-
beholdning 
primær-
innsider

 

 

 

 

Ny aksje-
beholdning 
nærstående

 

 

 

 

Ny samlet 
aksje-
beholdning  

 

 

 

 

Hegge, Hans Jakob  

 

 

 

 

Konserndirektør  

 

 

 

 

780

 

 

 

 

0

 

 

 

 

34 084

 

 

 

 

4 855

 

 

 

 

38 939

 

 

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

517

 

 

 

 

0

 

 

 

 

26 613

 

 

 

 

17 738

 

 

 

 

44 351

 

 

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

702

 

 

 

 

0

 

 

 

 

29 735

 

 

 

 

407

 

 

 

 

30 142

 

 

 

 

Anders Opedal

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

756

 

 

 

 

0

 

 

 

 

22 164

 

 

 

 

2 029

 

 

 

 

24 193

 

 

 

 

Pål Eitrheim

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

428

 

 

 

 

0

 

 

 

 

10 015

 

 

 

 

0

 

 

 

 

10 015