Meldepliktig handel

8. mai 2019 16:11 CEST

Følgende primærinnsidere har den 8. mai 2019 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR NYSE: EQNR) til kurs NOK 184,56 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Navn

 

 

 

 

Tittel

 

 

 

 

Aksjer tildelt primærinnsider

 

 

 

 

Aksjer tildelt nærstående

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning primærinnsider

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning nærstående

 

 

 

 

Ny samlet aksjebeholdning

 

 

 

 

Bacher, Lars Christian

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 539

 

 

 

 

 

30 392

 

 

 

 

 

30 392

 

 

 

 

Dodson, Timothy

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 422

 

 

 

 

 

35 860

 

 

 

 

 

35 860

 

 

 

 

Eitrheim, Pål

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 503

 

 

 

 

 

12 518

 

 

 

 

 

12 518

 

 

 

 

Gjærum, Reidar

 

 

 

 

Kommunikasjonsdirektør

 

 

 

 

1 449

 

 

 

 

 

27 506

 

 

 

 

445

 

 

 

 

27 951

 

 

 

 

Hovden, Magne

 

 

 

 

Direktør HR

 

 

 

 

1 620

 

 

 

 

 

17 591

 

 

 

 

 

17 591

 

 

 

 

Klouman, Hans Henrik

 

 

 

 

Juridisk direktør

 

 

 

 

2 473

 

 

 

 

 

35 390

 

 

 

 

 

35 390

 

 

 

 

Kvelvane, Ørjan

 

 

 

 

Direktør, konsernregnskap

 

 

 

 

1 040

 

 

 

 

 

3 440

 

 

 

 

 

3 440

 

 

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 365

 

 

 

 

 

29 239

 

 

 

 

17 837

 

 

 

 

47 076

 

 

 

 

Arne Sigve Nylund

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 962

 

 

 

 

 

19 022

 

 

 

 

 

19 022

 

 

 

 

Reitan, Torgrim

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 539

 

 

 

 

 

41 164

 

 

 

 

1 574

 

 

 

 

42 738

 

 

 

 

Opedal, Anders

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 997

 

 

 

 

 

25 225

 

 

 

 

2 093

 

 

 

 

27 318

 

 

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 858

 

 

 

 

 

32 908

 

 

 

 

407

 

 

 

 

33 315

 

 

 

 

Skeie, Svein

 

 

 

 

Økonomidirektør

 

 

 

 

1 155

 

 

 

 

 

27 392

 

 

 

 

7 074

 

 

 

 

34 466

 

 

 

 

Sætre, Eldar

 

 

 

 

Konsernsjef

 

 

 

 

6 892

 

 

 

 

 

74 755

 

 

 

 

 

74 755

 

 

 

 

Øvrum, Margareth

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 976

 

 

 

 

 

57 958

 

 

 

 

8 753

 

 

 

 

66 711