Tilbakekjøp av egne aksjer

6. september 2019 17:20 CEST

Equinor kjøpte 6. september 2019 369.429 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 164,9181 kroner.

Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019. Etter dette kjøpet eier Equinor 669.539 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet henvises det til børsmelding publisert den 5. september 2019 (tilgjengelig på www.newsweb.no).