Oppdatering på Bahamas 11. september

11. september 2019 10:11 CEST | Sist endret 11. september 2019 10:38 CEST
Foto fra South Riding Point-terminalen

Situasjonen for befolkningen på Bahamas er fortsatt svært krevende. Equinor har pågående arbeid for å håndtere og rense opp oljeutslippet på Bahamas.

Equinor har et team i arbeid på South Riding Point-terminalen, inkludert et lag med oljeutslippsspesialister. Totalt jobber mer enn 200 personer med respons på Bahamas, i USA og i Norge. Målet er å adressere situasjonen på South Riding Point-terminalen og sikre tryggheten for våre ansatte og deres familier.

For å støtte det overordnede hjelpearbeidet på Bahamas har Equinor besluttet å donere 1 million amerikanske dollar til en eller flere organisasjoner som er involvert i hjelpearbeidet på Bahamas. Organisasjonene vil bli identifisert i samarbeid med Equinor-ledelsen på Bahamas. 

To fartøy med 42 personer er mobilisert til South Riding Point-terminalen med utstyr for opprensing av olje på land. Det første fartøyet ankom terminalen på kvelden 10. september.

Det andre fartøyet er forventet å ankomme 12. september. Fartøyene er lastet med oljelenser og hundrevis av ulike typer absorberende materialer, oljeskimmere, pumper, utstyr for håndtering av avfall, lamper, og mindre båter og verneutstyr.

Arbeidet pågår på terminalen for å sikre oljen på anlegget. Olje fra de skadede tankene blir flyttet over i andre tanker på anlegget for å redusere risikoen for ytterligere utslipp. En oljelense har blitt lagt ut nær havnene på terminalen som et ekstra sikkerhetstiltak, og for å redusere risiko for oljeutslipp til havet. 

To lastebiler har startet oppsamling og transport av oljeansamlinger på bakken til en av tankene på terminalen.

Equinor har gjennomført en gjennomgang av terminalen og områdene rundt fra luften og fra land. På nåværende tidspunkt er det ikke observert lekkasjer til havet fra South Riding Point-terminalen.

Observasjoner fra luften har identifisert potensielle produkter i åpent hav 70-80 kilometer nord-øst for terminalen i Long Point Bight, nær Little Abaco Island. Det er også indikasjoner på at produktet kan ha truffet en del av kystlinjen. 

Selv om kilden til dette produktet ikke er kjent vil Equinor undersøke og videre evaluere nødvendige tiltak, inkludert mobilisering av egnet utstyr og ressurser.

Vi fortsetter å være i dialog med lokale myndigheter og vil komme tilbake med mer informasjon så snart oppdatert informasjon er tilgjengelig.

Relaterte sider