Olje- og gassfunn i Nordsjøen

6. november 2019 07:29 CET | Sist endret 6. november 2019 07:45 CET
Kart over Echino Sør

Equinor og partnerne ExxonMobil, Idemitsu og Neptune har funnet olje og gass i undersøkelsesbrønn Echino Sør, 35/11-23, ved Fram-feltet i Nordsjøen. Utvinnbare ressurser er anslått til 6 – 16 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 38 – 100 millioner fat oljeekvivalenter.

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Funnet vil trolig knyttes opp mot eksisterende infrastruktur og utgjør et godt tilskudd til ressursene i området. Styrket områdekunnskap og investering i nye data har gitt økt tro på letemulighetene i denne delen av nordlige Nordsjøen.

– Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes. Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton.

Portrett av Nick Ashton
Nick Ashton, letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Undersøkelsesbrønn 35/11-23, Echino Sør, ble boret 3,2 kilometer sørvest for Fram-feltet og det primære letemålet var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter av Oxford alder (Sognefjordformasjonen).

Sekundært letemål i brønnen var å påvise petroleum-bergarter av midtre jura alder (Brentgruppen). Det ble påvist hydrokarbonkolonner i begge letemålene. Et sidesteg (brønn 35/11-23 A) bores for å avgrense funnet i Sognefjordformasjonen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 090 er Equinor Energy AS (45%), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (25%), Idemitsu Petroleum Norge AS (15%) og Neptune Energy Norge AS (15%).

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data. Brønn 35/11-23 ble boret til et vertikalt dyp på 2947 m under havflaten. Havdypet er 350 m.

Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt etter at et sidesteg, brønn 35/11-23 A, er boret. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som etter sidesteget skal bore produksjonsbrønner på Askeladd Nord-feltet i utvinningstillatelse 064.

Relaterte sider og nedlastinger