Eksklusive utbytte

18. november 2019 07:47 CET

Fra og med 18. november 2019 vil aksjene i Equinor (OSE:EQNR,NYSE: EQNR) bli handlet eksklusiv dividende på 0,26 USD.

Record date/eierregisterdato er 19. november 2019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12