Transaksjoner i kapitalmarkedet

13. november 2019 22:39 CET | Sist endret 13. november 2019 22:41 CET

Onsdag 13. november 2019 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, følgende transaksjon i kapitalmarkedet:

- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.000.000.000 med 3,25% i kupong, forfall 18. november 2049

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen. Transaksjonen vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.

Lånet er fulltegnet. Oppgjørsdato er 18. november 2019.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Peter Hutton, Senior Vice President, Investor Relations,
+44 788 191 8792

Helge Hove Haldorsen, Vice President, Investor Relations,
+1 281 224 0140

Presse:
Erik Haaland, pressekontakt,
+47 954 21 770

Finans:
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
+44 203 204 3200

* * *

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være u lovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12