Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

13. desember 2019 07:43 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 10. desember 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 13. desember 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10 074 712 aksjer. 

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 168,34 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabell nedenfor.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primærinnsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

801

 

11 645

 

11 645

Bacher, Lars Christian

Konserndirektør

745

 

31 137

 

31 137

Dodson, Timothy

Konserndirektør

726

 

36 586

 

36 586

Felin, Hedda

Direktør CEO Sekretariat

165

 

9 522

 

9 522

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

545

 

28 051

445

28 496

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

652

 

25 081

 

25 081

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

357

 

8 797

 

8 797

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

111

 

1 995

 

1 995

Møllerstad, Hilde

Styremedlem

176

188

4 859

3 001

7 860

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

601

229

29 840

18 066

47 906

Nordang, Ana Fonseca

Direktør HR

152

83

2 678

1 335

4 013

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

763

 

19 785

 

19 785

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

746

 

49 410

1 574

50 984

Opedal, Anders

Konserndirektør

148

148

25 373

2 241

27 614

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

725

 

33 633

407

34 040

Skeie, Svein

Økonomidirektør

426

237

30 318

7 311

37 629

Sætre, Eldar

Konsernsjef

1 663

 

82 418

 

82 418

Torstensen, Siv Helen

Juridisk direktør

355

179

6 852

1 821

8 673

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

814

224

58 772

8 977

67 749