Equinor med sitt første funn på norsk sokkel i 2020

2. mars 2020 13:41 CET | Sist endret 2. mars 2020 14:14 CET
Kart over Sigrun Øst

Equinor har sammen med partner Neptune funnet olje i Sigrun Øst-prospektet i Nordsjøen. Utvinnbare ressurser er anslått til mellom 7 og 17 millioner fat oljeekvivalenter.

– Sigrun Øst er vinn-vinn. Ved å lete i nærheten av eksisterende infrastruktur påviser vi ressurser som både kan realiseres med høy lønnsomhet samtidig med at de kan produseres med lave CO2-utslipp, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp per produsert enhet på norsk sokkel er om lag halvparten sammenliknet med internasjonalt gjennomsnitt. Equinor sitt mål er å redusere samlede klimagassutslipp fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030.

– Vi har sagt at vi skal være industriledende på å produsere med lave CO2-utslipp. Sigrun Øst bidrar i rett retning. Foreløpige beregninger viser at vi skal klare å produsere oljen med CO2-utslipp på under 8 kg/fat, sier Ashton.

Undersøkelsesbrønnene 15/3-12S og 15/3-12AT2 i utvinningstillatelse PL025/187 ble boret om lag 11 kilometer sørøst for Gudrun-feltet.

Bilde av Nick Ashton
Nick Ashton. letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Hovedbrønnen påviste olje i tre soner i sandstein av moderat kvalitet i Hugin-formasjonen.

Sigrun Øst-brønnene er en oppfølging av Sigrun avgrensningsbrønn (15/3-11) som ble boret i 2018. Målet var å påvise ekstra ressurser og avklare det kommersielle grunnlaget.

Basert på de positive lete-resultatene vil det bli påbegynt et arbeid med mål om å bygge ut og produsere oljen over Gudrun-feltet, noe som vil kunne gi betydelig ekstra verdiskaping.

Brønnene ble boret av boreriggen West Phoenix til et vertikalt dyp (TD) på henholdsvis 3810 meter og 4038 meter. Vanndybden var 109 meter. Riggen vil nå forflytte seg til PL889 i Norskehavet og boring av ny letebrønn.

Brønnene er boret for egen risiko av Equinor Energy AS (75%) og Neptune Energy Norge AS (25%). Partnerskapet i PL025/187 består av Equinor Energy AS (36%, operatør), Neptune Energy Norge AS (25%), OMV Norge AS (24%), og Repsol Norge AS (15%).

Relaterte sider og nedlastinger