Equinor og Aker BP enig om veien videre for Krafla, Fulla og Nord for Alvheim

11. juni 2020 08:41 CEST | Sist endret 11. juni 2020 11:09 CEST
Illustrasjon av Krafla, Fulla og Nord for Alvheim-lisensene

Partene har blitt enige om kommersielle vilkår for en koordinert utvikling av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) på norsk sokkel.

Equinor er operatør for Krafla-lisensen og Aker BP er operatør for NOA og Fulla lisensene.

Området består av mange lisenser og komplekse reservoarer som inneholder flere olje- og gass-funn med totale utvinnbare ressurser estimert til mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg er det identifisert ytterligere lete- og avgrensningspotensiale.

Det planlagte utbyggingskonseptet for området består av en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor. Dette vil gi mulighet for tilknytning av flere satellittplattformer og tilknytninger i området.

Utvikling av dette området vil ha stor betydning for leverandørindustrien både i prosjektfasen, samt i utvikling- og driftsfasen.

Området ligger mellom feltene Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Partnerne i lisensene er Equinor ASA, Aker BP AS og LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Partene inviterer til felles pressekonferanse i Stavanger hos Equinor, hovedinngangen Forus Øst, klokken 13.00.

Det blir mulighet for å følge pressekonferansen via Microsoft Teams. Send melding til bely@equinor.com for å registrere deg og få tilsendt Teams-lenke til pressekonferansen.

Relatert side