Equinor samarbeider med Microsoft om Northern Lights verdikjede for karbonfangst og -lagring

14. oktober 2020 17:40 CEST | Sist endret 15. oktober 2020 07:31 CEST
Bilde av Irene Rummelhoff og Brad Smith
Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, og Brad Smith, direktør for Microsoft. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor har inngått en intensjonsavtale med Microsoft for å se på   hvordan de kan støtte Northern Lights karbonfangst og -lagringsprosjekt (CCS) som teknologipartner. Microsoft vil også se på mulighetene for å bruke prosjektet for transport og lagring av fanget CO2. Equinor utvikler prosjektet sammen med Shell og Total som likeverdige partnere.

– Karbonfangst og -lagring (CCS) er en uttestet teknologi, og har potensial til å spille en viktig rolle i avkarbonisering av energi og industri på tvers av bransjer for å nå internasjonale klimamål, sier Equinors konserndirektør, Irene Rummelhoff.

– Vi ser fram til å samarbeide med Microsoft og Northern Ligths-partnerne om å utvikle digitale teknologier for Northern Lights. Vi er også glade for å samarbeide med Microsoft for å se på mulighetene for at Northern Lights-prosjektet kan fjerne karbonutslipp fra Microsofts virksomhet, tillegger Rummelhoff.

– Det globale felleskapet har behov for å utvikle nye metoder for fangst, transport og permanent lagring av karbon. Dette vil kreve enorm investering og innovasjon, blant annet stor mengde datakraft og data, sier Brad Smith, direktør for Microsoft. – Microsoft er opptatt av og engasjerer seg i lovende karbonfangstprosesser. Målet vårt er ikke bare å bidra med teknologi og fagkunnskaper, men å undersøke hvordan nye løsninger som Northern Lights-prosjektet kan hjelpe oss til å nå våre egne mål om å bli karbonnegative innen 2030, sier han.

Bilde av statsminister Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg deltok under signeringen av intensjonsavtalen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Microsoft og Equinor er blitt enige om å:

 • Utrede et teknologisamarbeid for å integrere Microsofts digitale kompetanse i Northern Lights-prosjektet.
 • Microsoft vil utrede bruk av Northern Lights CO2-transport og lagringsanlegg som en del av Microsofts portefølje av karbonfangst, -transport og -lagringsprosjekter .
 • Utrede hvordan Microsoft kan investere i effektiv utvikling av Northern Lights .
 • Utrede og etablere en prosess for å fremme politikk som fremskynder CCS sin rolle i å nå Europas klimamål.

– Sammen med de andre Northern Lights-partnerne vil vi undersøke hvordan dette karbonfangst og -lagringsprosjektet kan hjelpe mulige framtidige kunder med å redusere utslipp forårsaket av deres egen energibruk. Dette samarbeidsforholdet vil gjøre avkarboniseringsløsninger, som karbonfangst og -lagringsteknologi, tilgjengelig for stadig flere av våre kunder, sier Syrie Crouch, direktør for CCUS i Shell.

– Som en historisk CCS-partner i Norge siden 1996, er Total stolt over at selskapets fornyede satsing med Northern Lights-prosjektet muliggjør dette nye samarbeidet med Microsoft. Northern Lights og dets partnere er i front når det gjelder å tilby innovative tjenester til industri i hele verden. Vi tror at dette blir starten på et fruktbart samarbeid i tråd med vår ambisjon om å nå netto null innen 2050, sier Gabrielle Gauthey, direktør for Carbon Neutrality Businesses i Total.

Equinor, Shell og Total tok en betinget investeringsbeslutning om Northern Lights transport og -lagringsprosjekt for CO2 i mai 2020.  I påvente av myndighetsgodkjenning vil prosjektpartnerne danne et fellesprosjekt (JV). Det blir ansvarlig for å skape et skipsbasert transport- og lagringsnett for karbon fra flere uavhengige kilder, og utvikle forretningsmodeller for å lagre fanget CO2 fra hele Europa. Endelig investeringsbeslutning forutsetter godkjenning fra Stortinget, som forventes i slutten av 2020. Oppstart av virksomheten er planlagt i første halvdel av 2024. 

Det er inngått intensjonsavtaler med åtte europeiske selskaper som representerer ulike bransjer, blant annet Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, HeidelbergCement AG, Preem, Stockholm Exergi og ETH Zürich. Som en del av intensjonsavtalene ser partene på løsninger for CO₂-leveranse, -transport og -lagring, herunder logistikk, CO2-spesifikasjoner og veikart mot mulig oppstart av virksomheten.

Relaterte sider og nedlastinger

NORTHERN LIGHTS:

 • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske fullskala karbonfangst og -lagringsprosjektet (CCS) Langskip, som støttes av norske myndigheter. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske industrielle fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
 • I utgangspunktet omfatter Northern Lights kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
 • Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.
 • Mottaksterminalen for CO2 vil bli plassert i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet. 
 • Anlegget vil bli drevet fra Equinors anlegg ved Stureterminalen i Øygarden.
 • Utnyttelsestillatelse EL001 "Aurora" ble tildelt i januar 2019.
 • Det geologiske lagringskomplekset ligger 2.600 meter under havbunnen.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret og fullført med gode resultater.
Northern Lights illustrasjon