Meldepliktig handel

Not published

En nærstående til en primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Håkon Fonseca Nordang, nærstående til Ana Prata Fonseca Nordang, konserndirektør i Equinor ASA, har den 10. desember 2021 solgt 1566 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 236,30 kroner. 

Detaljer om salget av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.