Delelektrifisering av Sleipner godkjent

11. februar 2021 11:32 CET
Foto av Sleipner feltsenter
Sleipner feltsenter i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Gravås og Bo B. Randulff)

Olje- og energidepartementet har godkjent revidert plan for utbygging og drift (PUD) for delelektrifisering av Sleipner feltsenter. Sleipner feltsenter knyttes til områdeløsningen for Utsirahøyden, og Sleipners andel av den totale reduksjonen forventes å være mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig.

– Delelektrifisering av Sleipner feltsenter vil bidra til betydelige utslippskutt fra virksomheten vår og gir viktige oppdrag til leverandørindustrien i en krevende tid. Med myndighetenes godkjenning av PUD kan vi nå fortsette å utvikle norsk sokkel videre mot målet om null klimagassutslipp i 2050, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

I juni leverte Equinor og partnerne Vår Energi, LOTOS og KUFPEC revidert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Investeringene er i størrelsesorden 850 millioner norske kroner. Planen er at Sleipner skal kobles opp til områdeløsningen på Utsirahøyden innen slutten av 2022.

– Sleipner er et viktig felt på norsk sokkel som bidrar med store verdier til det norske samfunn. Partnerskapet har vært opptatt av å være i forkant når det gjelder teknologiutvikling og innovasjon blant annet gjennom at feltet skulle fange, injisere og lagre CO₂. Beslutningen om delelektrifisering bidrar til at partnerskapet nå kan utvikle feltet videre, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Bilde av Arne Sigve Nylund og Kjetil Hove
Arne Sigve Nylund (t.v.), konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel.

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at det legges en kraftkabel fra Sleipner til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøyden.

Områdeløsningen til Utsirahøyden var opprinnelig planlagt for de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Sleipner feltsenter med de tilknyttede feltene Gudrun, Gina Krog, Utgard, Gungne og Sigyn vil nå motta kraft fra land fra områdeløsningen.

Aibel ble i juni tildelt EPCIC-kontrakten (prosjektering, anskaffelser, bygging, installasjon og ferdigstillelse) for modifikasjonsarbeidet på Sleipner. Kontrakt for produksjon og legging av kablene ble tildelt kabelleverandøren NKT.

EPCIC-kontrakten har en verdi på omtrent 400 millioner kroner og vil gi ca. 170 årsverk fordelt over 2 år ved Aibels kontor i Stavanger og på verftet i Haugesund. Det forventes også innkjøp av utstyr hos underleverandører i størrelsesorden 150 millioner kroner.

Partnere i Sleipner-lisensen: Equinor Energy AS (operatør) 59,6%, Vår Energi AS 15,4%, LOTOS Exploration and Production Norge AS 15,0%, KUFPEC Norway AS 10,0%.

Relaterte sider og nedlastinger

Illustrasjon: Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter
Illustrasjon: Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter.

Elektrifisering

  • Utslippsbesparelser fra områdeløsningen til Utsirahøyden er estimert omtrent 1,15 millioner tonn CO₂ i gjennomsnitt per år.
  • Sleipners andel av denne reduksjonen er forventet å være mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig, som tilsvarer årlige utslipp fra 75.000 personbiler.
  • Sleipner vil bidra til reduserte NOx utslipp i størrelsesorden 700 tonn pr år.
  • Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene.
  • Områdeløsningen til Utsirahøyden var opprinnelig planlagt for de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Sleipner feltsenter med de tilknyttede feltene – Gudrun, Gina Krog, Utgard, Gungne og Sigyn – vil motta kraft fra land fra områdeløsningen.

Sleipner:

  • Sleipner-feltene er en av de to store gassprodusentene i Nordsjøen og et knutepunkt for gasstransport til Europa og til Kårstø landanlegg. Området omfatter gass- og kondensatfeltene Sleipner Øst, Gungne og Sleipner Vest. Produksjonen startet på Sleipner Vest i 1996.