Equinor fullfører salg av eiendel i Venezuela

29. juli 2021 08:00 CEST

Equinor og statseide Petróleos de Venezuela (PdVSA) har fullført en transaksjon der Equinor overfører selskapets eierandel på 9,67 % i det partneropererte Petrocedeño-prosjektet i Venezuela til Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), et PdVSA-selskap.

Petrocedeño-prosjektets formål er å utvinne tungolje fra Orinocobeltet på land i Venezuela og oppgradere denne til lettere oljekvaliteter. Etter denne transaksjonen har ikke Equinor lenger noen eierandel i Petrocedeño.

Transaksjonen støtter opp under Equinors strategi om å konsentrere porteføljen til internasjonale kjerneområder og prioriterte områder der Equinor kan utnytte sine konkurransefordeler.

TotalEnergies har også besluttet å overføre sin eierandel i Petrocedeño til PdVSA, som nå blir eneeier.

Relatert side