Historisk lønnsomt Troll-prosjekt produserer

30. august 2021 09:00 CEST | Sist endret 30. august 2021 09:39 CEST
Troll A med den nye Troll fase 3-modulen (Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor)

Fredag 27. august kl. 21.25 startet produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen. Prosjektet har en balansepris på under 10 dollar og CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat oljeekvivalenter. De nye brønnene er knyttet opp til Troll A-plattformen og Troll fase 3 forlenger levetiden for plattformen forbi 2050. 

Utvinnbare volumer fra Troll fase 3, som produserer gasskappen i Troll Vest, er på hele 347 milliarder kubikkmeter gass. Omregnet til oljeekvivalenter er det 2,2 milliarder fat. Investeringene er på om lag 8 milliarder kroner.   

— Troll fase 3 er et av de mest lønnsomme prosjektene i hele Equinors historie og produksjonen har rekordlave CO2-utslipp. Det skyldes svært store gassreserver og en utbyggingsløsning som i stor grad bruker eksisterende infrastruktur, slik som rørledninger, prosessanlegget på Kollsnes og ikke minst Troll A-plattformen, som får kraft fra land. Prosjektet er gjennomført uten alvorlige personskader, noe som er svært viktig for oss, sier konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, Arne Sigve Nylund. 

Ansatte på Troll A feirer oppstarten av Troll fase 3 (Foto: Jan Arne Wold lg Elisabeth Sahl/Equinor)

Partnerskapet i Troll-lisensen består av Equinor, Petoro, Shell, TotalEnergies og ConocoPhillips.  

Troll har i 25 år bidratt med enorme inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år. De årlige statlige inntektene fra Troll fase 3-prosjektet alene er estimert til over 17 milliarder kroner (2021-kroner).

Troll fase 3-prosjektet består av åtte brønner i to brønnrammer, en ny rørledning og kontrollkabel som knytter brønnrammene opp til Troll A samt en ny prosessmodul på plattformen. Rundt 70 prosent av leveransene til Troll fase 3-prosjektet kommer fra norske leverandører.

Det årlige eksportvolumet fra Troll tilsvarer anslagsvis 8 % av EUs gasskonsum og videreutviklingen av Troll-feltet styrker også Norges evne til sikre leveranser av gass til Europa i kommende tiår. 

Troll A har gjennom 25 år bidratt sterkt til å endre energibruken i Europa fra kull til gass med langt lavere klimautslipp og var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, allerede i 1996. 

— Troll fase 3 forlenger levetiden for Troll A og Kollsnes prosessanlegg forbi 2050 og platåperioden med 5-7 år. Det bidrar til å sikre arbeidsplasser i havet, på Sandsli og på Kollsnes for både Equinor og leverandørene i flere tiår framover, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon i Equinor. 

I likhet med flere andre prosjekter har også Troll fase 3-prosjektet blitt rammet av Covid-19. Opprinnelig skulle prosjektet ha startet opp i andre kvartal 2021, men begrensinger i arbeidskraft og smittevernrestriksjoner har utsatt oppstarten noe.  

— Jeg vil takke våre egne ansatte, partnere og leverandørene som har gjort en fantastisk jobb i en vanskelig tid. Dette har vi fått til sammen, avslutter Nylund.  

Fakta om troll fase 3

 • Partnerskap: Equinor Energy AS 30,58% (operatør), Petoro AS 56%, AS Norske Shell 8,10 %, TotalEnergies EP Norge AS 3,69%, ConocoPhillips Skandinavia AS 1,62%. 
 • Troll er Norges største produsent av gass, med svært store reserver igjen i bakken. Etter over 20 års produksjon er fortsatt ca. 65% av gassen igjen. 
 • Det årlige eksportvolumet fra Troll tilsvarer anslagsvis 8 % av EUs gasskonsum. 
 • Årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.  
 • Det enorme ressursgrunnlaget har gjort det nødvendig å planlegge utbygging og produksjon i tre faser: 
  • Fase 1 er gassen i Troll Øst, som resulterte i Troll A, Kollsnes gassanlegg og tilhørende infrastruktur. Gassen eksporteres til Europa via Zeepipe-rørledningene. Også Kollsnes drives med elektrisitet. 
  • Fase 2 er oljen i Troll Vest, som resulterte i Troll B- og C plattformene og tilhørende infrastruktur. Oljen sendes til oljeterminalen på Mongstad. 
  • I fase 3 produseres gasskappen over oljekolonnen i Troll Vest, samtidig som oljen produseres videre. Gassen som produseres går til Troll A og videre i eksisterende infrastruktur.  
 • Det er utviklet en helhetlig utviklingsplan for gassen i Troll-feltet som innebærer at det er sannsynlig at det også senere blir boret nye brønner og installert ny infrastruktur på feltet.