Equinor selger partneroperert eierandel i det irske gassprosjektet Corrib

29. november 2021 13:34 CET | Sist endret 30. november 2021 12:08 CET
Bilde av hav med himmel i bakgrunnen

Equinor har inngått en avtale med Vermilion Energy Inc om salg av selskapets partneropererte eierandel i gass-prosjektet Corrib i Irland.

Transaksjonen skjer ved et salg av Equinor Energy Ireland Limited, et heleid datterselskap av Equinor ASA. Equinor har en eierandel på 36,5 prosent i Corrib. De andre eierne er Vermilion (operatør med 20 prosent) og Nephin Energy (43,5 prosent). 

Corrib-prosjekt kom i produksjon i 2015. Det ligger 83 kilometer utenfor nordvestkysten av Irland, på nærmere 350 meters havdyp. Equinors andel av netto gasseksport i 2021 er anslått til ~58 millioner standard kubikkfot per dag. 

Equinor og kjøper er blitt enige om et vederlag på USD 434 millioner før justering ved sluttføring. Dato for ikrafttredelse av denne transaksjonen er 1. januar 2022. Som en del av transaksjonen har Equinor og Vermilion koordinert en prissikring for 70% av produksjonen i 2022 og 2023. Partene har også avtalt en betinget betaling som utløses for en del av inntekten hvis europeiske gass-priser overstiger et bestemt nivå.

Arne Gürtner - portrett
Arne Gürtner, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland

– Corrib-feltet har vært et viktig partneroperert prosjekt for Equinor i flere år. Vi har besluttet å selge eierandelen for å fokusere porteføljen i tråd med vår strategi. Transaksjonen skaper verdi fra det sterke markedet og frigjør kapital til reinvestering andre steder, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Avtalen er betinget av godkjenning fra irske partnere og myndigheter.

Salget av Corrib betyr i praksis at Equinor vil ikke lenger ha aktiv virksomhet i Irland. Equinor har også nylig besluttet å trekke seg ut av et tidlig-fase havvindprosjektet i Irland.