Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

15. desember 2021 07:47 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 10. desember 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 15. desember 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 12.111.104 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, den 15. desember fått tildelt aksjer til gjennomsnittspris på NOK 233,73 pr aksje.

Detaljer om individuelle allokering av aksjer til primærinnsidere er inntatt i vedlagte vedlegg. Vedlegget inneholder også enkelte individuelle allokeringer til primærinnsidere i 2021 som ikke tidligere er blitt rapportert.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. Verdipapirhandelloven § 3-1.