Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

22. september 2016 07:55 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE:STL, NYSE:STO) den 23. mai 2016 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet.

Den følgende oversikten viser hvor mange Utbytteaksjer som har blitt allokert til den enkelte primærinnsider i Utbytteemisjonen for første kvartal 2016:

* Wenche Agerup, styremedlem, har blitt tildelt 35 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Wenche Agerup totalt 2.491 aksjer i Selskapet;

* Lars Christian Bacher, konserndirektør, har blitt tildelt 281 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Lars Christian Bacher og hans nærstående henholdsvis 19.811 og 4.633 aksjer, totalt 24.444 aksjer i Selskapet;

* Lill-Heidi Bakkerud, styremedlem, har blitt tildelt 2 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hennes nærstående har blitt tildelt 2 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de 169 aksjer hver, totalt 338 aksjer i Selskapet;

* Timothy Dodson, konserndirektør, har blitt tildelt 401 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Timothy Dodson totalt 28.239 aksjer i Selskapet;

* Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør, har blitt tildelt 385 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående har blitt tildelt 5 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 27.115 og 417 aksjer, totalt 27.532 aksjer i Selskapet;

* Hilde Grønland, direksjonssekretær, har blitt tildelt 21 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Hilde Grønland totalt 1.504 aksjer i Selskapet;

* Hans Jakob Hegge, konserndirektør, har blitt tildelt 341 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående har blitt tildelt 41 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 24.032 og 2.897 aksjer, totalt 26.929 aksjer i Selskapet;

* Magne Andre Hovden, leder for Corporate HR, har blitt tildelt 205 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Magne Andre Hovden totalt 14.420 aksjer i Selskapet;

* Hans Henrik Klouman, juridisk direktør, herunder aksjer eid av hans selskap Virkelyst AS, har blitt tildelt 410 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Hans Henrik Klouman og hans selskap, Virkelyst AS, totalt 28.889 aksjer i Selskapet;

* John Knight, konserndirektør, har blitt tildelt 1.164 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier John Knight totalt 102.771 aksjer i Selskapet;

* Ørjan Kvelvane, direktør konsernregnskap, har blitt tildelt 58 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Ørjan Kvelvane totalt 4.098 aksjer i Selskapet;

* Stig Lægreid, styremedlem, har blitt tildelt 26 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Stig Lægreid totalt 1.858 aksjer i Selskapet,

* Philippe Mathieu, finansdirektør, har blitt tildelt 157 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Philippe Mathieu totalt 11.077 aksjer i Selskapet;

* Arne Sigve Nylund, konserndirektør, har blitt tildelt 158 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Arne Sigve Nylund totalt 11.171 aksjer i Selskapet;

* Anders Opedal, konserndirektør, har blitt tildelt 219 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Anders Opedal og hans nærstående henholdsvis 15.418 og 1.093 aksjer, totalt 16.511 aksjer i Selskapet;

* Torgrim Reitan, konserndirektør, har blitt tildelt 431 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Torgrim Reitan og hans nærstående henholdsvis 30.318 og 1.574 aksjer, totalt 31.892 aksjer i Selskapet;

* Irene Rummelhoff, konserndirektør, har blitt tildelt 288 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Irene Rummelhoff og hennes nærstående henholdsvis 20.280 og 407 aksjer, totalt 20.687 aksjer i Selskapet;

* Svein Skeie, økonomidirektør, har blitt tildelt 272 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående har blitt tildelt 67 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 19.194 og 4.775 aksjer, totalt 23.969 aksjer i Selskapet;

* Jakob Stausholm, styremedlem, har blitt tildelt 620 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Jakob Stausholm totalt 51.209 aksjer i Selskapet;

* Eldar Sætre, konsernsjef, har blitt tildelt 655 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Eldar Sætre totalt 46.128 aksjer i Selskapet;

* Jens Økland, konserndirektør, har blitt tildelt 195 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Jens Økland totalt 13.763 aksjer i Selskapet;

* Margareth Øvrum, konserndirektør, har blitt tildelt 587 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hennes nærstående har blitt tildelt 88 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 41.322 og 6.242 aksjer, totalt 47.564 aksjer i Selskapet;

* Øystein Løseth, styreleder, har blitt tildelt 14 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Øystein Løseth totalt 1.027 aksjer i Selskapet; og.

* Ingrid Elisabeth Di Valerio, styremedlem, har blitt tildelt 48 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Ingrid Elisabeth Di Valerio totalt 3.393 aksjer i Selskapet.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.