Meldepliktig handel

23. mai 2018 15:22 CEST

Følgende primærinnsidere har den 24 mai 2018 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR NYSE: EQNR) til kurs NOK 215,96 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Navn

 

 

 

 

Tittel

 

 

 

 

Aksjer tildelt primærinnsider

 

 

 

 

Aksjer tildelt nærstående

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning primærinnsider

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning nærstående

 

 

 

 

Ny samlet aksjebeholdning

 

 

 

 

Bacher, Lars Christian

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 012

 

 

 

 

 

26 981

 

 

 

 

 

26 981

 

 

 

 

Dodson, Timothy

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 066

 

 

 

 

 

31 263

 

 

 

 

 

31 263

 

 

 

 

Gjærum, Reidar

 

 

 

 

Kommunikasjonsdirektør

 

 

 

 

1 236

 

 

 

 

 

24 487

 

 

 

 

445

 

 

 

 

24 932

 

 

 

 

Hegge, Hans Jakob

 

 

 

 

Konserndirektør for økonomi og finans

 

 

 

 

1 819

 

 

 

 

 

31 477

 

 

 

 

4 367

 

 

 

 

35 844

 

 

 

 

Hovden, Magne

 

 

 

 

Direktør HR

 

 

 

 

1 234

 

 

 

 

 

14 486

 

 

 

 

 

14 486

 

 

 

 

Klouman, Hans Henrik

 

 

 

 

Juridisk direktør

 

 

 

 

2 074

 

 

 

 

 

37 775

 

 

 

 

 

37 775

 

 

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 729

 

 

 

 

 

24 791

 

 

 

 

17 175

 

 

 

 

41 966

 

 

 

 

Arne Sigve Nylund

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 238

 

 

 

 

 

15 729

 

 

 

 

 

15 729

 

 

 

 

Torgrim Reiten

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 150

 

 

 

 

 

38 302

 

 

 

 

1 574

 

 

 

 

39 876

 

 

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 688

 

 

 

 

 

27 604

 

 

 

 

407

 

 

 

 

28 011

 

 

 

 

Skeie, Svein

 

 

 

 

Økonomidirektør

 

 

 

 

991

 

 

 

 

 

24 968

 

 

 

 

6 430

 

 

 

 

31 398

 

 

 

 

Sætre, Eldar

 

 

 

 

Konsernsjef

 

 

 

 

5 724

 

 

 

 

 

64 539

 

 

 

 

 

64 539

 

 

 

 

Økland, Jens

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 926

 

 

 

 

 

20 049

 

 

 

 

 

20 049

 

 

 

 

Øvrum, Margareth

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

2 159

 

 

 

 

 

52 744

 

 

 

 

8 104

 

 

 

 

60 848