Investerer i 25 nye år på Snorre-feltet

21. desember 2017 07:20 CET | Sist endret 21. desember 2017 12:26 CET

Statoil leverer i dag, på vegne av partnerskapet i Snorre Unit, plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project til myndighetene. Samtidig tildeles kontrakter med en samlet verdi på opp mot 9 milliarder kroner.

Investeringen vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat.

– Snorre Expansion har vært et marginalt prosjekt og Statoil har jobbet tett med partnerne og leverandørene for å realisere prosjektet. Nå har vi endelig kommet i mål med et godt konsept som utnytter eksisterende infrastruktur og reduserer kostnader, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– I 2017 har vi høstet fra et omfattende forbedringsarbeid i Statoil og hos leverandørene, og vi har lykkes med å realisere utbyggingsplaner for Njord, Bauge, Johan Castberg og nå Snorre Expansion. Dette utgjør investeringer på 90 milliarder kroner på norsk sokkel, og gir viktig aktivitet for industrien, sier Øvrum.

Snorre-feltet er viktig i arbeidet med å styrke langsiktig verdiskaping og aktivitet på norsk sokkel. Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere utover 2040.

– Langsiktig aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel er helt sentralt i vår strategi, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel. Snorre Expansion er det største prosjektet for å øke utvinningen (IOR) på norsk sokkel og bidrar med verdifull produksjon og aktivitet som kommer både selskapet, partnere og samfunnet til gode. Investeringskostnadene er i overkant av 19 milliarder NOK og utbyggingsplanen innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon, forteller Nylund.

Samtidig med overleveringen av plan for utbygging og drift, signerer Statoil i dag også kontrakter for undervannsproduksjonssystemet med TechnipFMC, fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet med Subsea 7, modifikasjoner på Snorre A med Aibel og rigg med Transocean. Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av PUD.

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)
Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel.
(Foto: Harald Pettersen)
Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil overleverte planen for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Søviknes.
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Norske leverandører har de siste årene vist både omstillingsvilje og omstillingsevne. Styrket konkurransekraft har sikret norsk industri en sentral rolle også i Snorre Expansion prosjektet. Vi anslår at 80 % av investeringene vil gå til selskap i Norge. Konkurransekraft er imidlertid ferskvare og det er viktig at forbedringsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke sier Øvrum.  

Analyser fra Agenda Kaupang viser at om lag 23 000 årsverk vil være sysselsatt i Norge i prosjektfasen med Snorre Expansion.

Snorre Expansion planlegger produksjonsstart i 2021 og vil bli driftet og vedlikeholdt av den eksisterende Snorre-organisasjonen i Stavanger, mens forsyningen fortsatt vil drives fra Fjordbase i Florø.

Partnere på Snorre-feltet er Statoil Petroleum AS med 33,27 %, Petoro AS med 30 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med 17,44, Idemitsu Petroleum Norge AS med 9,6 %, DEA Norge AS med 8,57 % og Point Resources AS med 1,1 %.

Pressekonferanse klokken 10.00

Pressen inviteres til pressekonferanse i forbindelse med innlevering av PUD for Snorre Expansion og signering av kontrakter ved Statoils kontorer på Forus Vest klokken 10.00.

For spørsmål og påmelding til pressekonferanse: Eskil Eriksen, 95882534, eseri@statoil.com

 • Statoil har i 2017 levert fire planer for utbygging og drift; Njord og Bauge i Norskehavet, Johan Castberg i Barentshavet og nå Snorre Expansion Project i Nordsjøen
 • Totale investeringskostnader er ca. 90 milliarder NOK
 • 24 nye brønner, 12 for produksjon og 12 for injeksjon
 • Totalt seks nye havbunnsrammer for produksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon
 • Rørledninger og kontrollkabler mellom havbunnsrammene og Snorre A
 • Oppgradering av Snorre A for å ta mot produksjon fra havbunnsrammene samt supplere vann og gass til injeksjon til havbunnsrammene
 • Snorre-feltet ble funnet i 1979 og produksjonen startet i 1992
 • Snorre er en gigant i Nordsjøen og et av feltene med størst gjenværende reserver av Statoils oljeproduserende felt på norsk sokkel
 • Forventet produksjon ved innlevering av PUD var 750 millioner fat olje. Fram til nå har Snorre-feltet produsert 1,4 milliarder fat olje
 • Planlagt utvinningsgrad på feltet er i dag er 46 %. Det er forventet at denne vil øke til 51% som følge av Snorre Expansion Project
 • Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i Tampen-området
 • Havdybde 300 – 380 meter
 • Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere utover 2040