Tett oppfølging av to skadde etter arbeidsulykke på Heimdal

29. november 2019 07:36 CET | Sist endret 29. november 2019 15:08 CET
Heimdal-plattformen
Heimdal-plattformen. (Foto: Equinor/IKM)

Tilstanden for den ene som ble skadd i gårsdagens arbeidsulykke på Heimdal er alvorlig, men ikke livstruende. Den andre har ikke like alvorlige fysiske skader. Begge får medisinsk oppfølging på sykehus.

– Dette var en alvorlig arbeidsulykke som preger oss. Det viktigste for oss nå er å fortsette tett oppfølging og støtte til de skadde og deres nærmeste. Kollegaene på Heimdal blir ivaretatt og vi har sendt ut ekstra personell for å gi støtte til dem, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. 

De to skadde, en mann (22) og kvinne (19), ble tatt hånd om av helsepersonell om bord på Heimdal, og transportert videre til Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.

Hendelsen skjedde som følge av en eksplosjon av en portabel nitrogenflaske om bord, og ble meldt inn til Equinor sin vaktsentral klokken 18:06, 28 november. Det var 70 personer om bord på plattformen da hendelsen inntraff.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Petroleumstilsynet og politi har reist ut for å gjøre sine undersøkelser.

– Vi har også igangsatt en intern granskning og vi legger til rette for at politi og øvrige myndigheter kan utføre sine undersøkelser på en best mulig måte, sier Nylund.

Han legger til at det planlegges en kontrollert nedstenging av produksjonen på Heimdal for å sikre god oppfølging av personellet om bord.

* * *

Opprinnelig nyhetsmelding - publisert 29. november, klokken 07:35:

Alvorlig arbeidsulykke på Heimdal

To ansatte i Equinor ble skadet i en alvorlig arbeidsulykke om bord på Heimdal-plattformen i Nordsjøen torsdag 28. november.

Hendelsen skjedde som følge av en eksplosjon i en portabel gassflaske om bord, og ble meldt inn til Equinor sin vaktsentral klokken 18.06. Det var 70 personer om bord på plattformen da hendelsen inntraff.

De to skadde ble tatt hånd om av helsepersonell om bord på Heimdal, og transportert videre til Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus med SAR-helikopter og med Hovedredningssentralens helikopter. 

Equinor følger opp både skadde og deres pårørende. Heimdal-organisasjonen blir også ivaretatt og torsdag kveld reiste ekstra personell ut til plattformen å følge opp de som er om bord.

Relevante myndigheter er varslet, og hendelsen vil bli gransket.