Lekkasje på Mongstad

24. oktober 2017 08:37 CEST

Kl. 07.14 tirsdag 24. oktober, ble det meldt fra til vår alarmsentral om nafta-lekkasje på Mongstad


Ansatte som ikke er en del av beredskapsorganisasjonen på anlegget er evakuert og deler av anlegget er under nedstenging.  Beredskapsorganisasjonen i Statoil er etablert og håndterer situasjonen fortløpende.

Vi har rutinemessig varslet politi, ambulanse og brannvesen og fortsetter varsling av andre myndigheter. 

Media kan ringe telefon: 51 99 19 83