Statoil tildeler kontrakter for oppkopling av Johan Sverdrup

31. januar 2017
Johan Sverdup feltillustrasjon

Aibel og Aker Solutions har, på vegne av lisenspartnerne, blitt tildelt kontraktene for oppkopling og assistanse til ferdigstillelse av feltsenteret på Johan Sverdrup fase 1.

Kontraktene har en samlet verdi i underkant av 1,3 milliarder kroner ekskludert opsjoner. Arbeidsomfanget for stigerørsplattformen utgjør anslagsvis 70 % av det totale arbeidsomfanget av begge kontraktene som nå forpliktes.

-Dette er de siste byggekontraktene i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. Vi har nå på plass et kompetent leverandørteam, som sammen med oss skal utvikle et prosjekt for generasjoner på norsk sokkel. Norske leverandører har demonstrert konkurransekraft, og har til sammen sikret seg over 70 % av alle tildelte kontrakter på Johan Sverdrup, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Portrett av Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Aibel har fått kontrakten for oppkopling og ferdigstillelse av boreplattformen på Johan Sverdrup feltsenter i 2018. Kontrakten inneholder opsjon for oppkopling og ferdigstillelse av prosessplattformen og boligplattformen i 2019.

Aker Solutions har fått kontrakten for oppkopling og ferdigstillelse av stigerørsplattformen på feltsenteret i 2018. Kontrakten inneholder en opsjon for oppkopling og ferdigstillelse av prosessplattformen og boligplattformen i 2019.

Forberedelsesarbeidet starter umiddelbart. Oppkoplingsarbeidet offshore starter sommeren 2018, og utgjør den siste og avgjørende fasen før produksjonen starter opp på Johan Sverdrup-feltet. Det er i denne fasen at plattformunderstell, plattformer, brønner, undervannsutstyr, eksportrør og kraft fra land skal koples sammen til et fullt fungerende feltsenter som skal starte produksjonen sent i 2019.

To flyttbare boliginnretninger samt boligplattformen på Johan Sverdrup har en totalkapasitet til å innlosjere over 1.200 personer offshore.

– Arbeidsomfanget er omfattende og det vil på topp gi behov for anslagsvis 650 stillinger offshore som går rotasjon i tre skift. Dette vil utgjøre nærmere 2.000 offshorearbeidere. Hele Johan Sverdrup-utbyggingen representerer nok en svenneprøve for industrien på grunn av prosjektets størrelse. Ferdigstillelsen av Johan Sverdrup blir den mest komplekse og omfattende ferdigstillelsen offshore som Statoil har hatt ansvaret for, som operatør gjennom 40 år på norsk sokkel. Det kommer til å bli krevende, men vi har også tidligere løst komplekse oppgaver sammen med våre leverandører, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup. 

Portrett av Kjetel Digre
Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Media inviteres til kontraktsignering i Statoil Business Centre, Forus, i dag kl. 12.00. Vennligst gi beskjed til Ola Anders Skauby, tlf.nr. 905 98 519 / e-post: oaska@statoil.com 

Relatert side