Korreksjon: Feil ved rapportering av meldepliktig handel

19. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:24 10.05.2016 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Utelatelse av primærinnsiders ektefelles aksjehandel.

En primærinnsiders ektefelles aksjehandel manglet i tallene rapportert i forbindelse med aksjehandel på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 10. mai 2016.

Som deltaker i Statoils «Long Term Incentiv» aksjeprogram har Statoil ASA primærinnsider Hans Jakob Hegge, 10. mai 2016 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 136,38.

Navn: Hans Jakob Hegge
Tildelte aksjer: 122
Ny beholdning: 26185

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12