Annonsering av utbytte per aksje for første kvartal 2017 i NOK

15. august 2017 17:00 CEST | Sist endret 15. august 2017 17:07 CEST

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 4. mai 2017 utbytte per aksje på USD 0,2201 for første kvartal 2017. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 10. august 2017, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 7,9482. Utbytte per aksje for første kvartal 2017 er dermed NOK 1,7494.

Under det toårige utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11.mai 2017 kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer. Tegningsperioden for første kvartal 2017 vil starte 28. august 2017 og avsluttes 8. september 2017. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for første kvartal 2017 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt. kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 22. september 2017 og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange på eller nær 25. september 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12