Første strømleveranse fra havvindparken Dudgeon

9. februar 2017 | Sist endret 23. desember 2020 08:18 CET
Turbin-installasjon - Dudgeon Offshore Wind Farm
Installasjon av turbiner på Dudgeon med fartøyet Sea Challenger fra A2Sea. (Foto: Roar Lindefjeld/Woldcam - Statoil)

Inntil 6.000 britiske husstander mottar nå elektrisitet fra den første vindturbinen i havvindparken Dudgeon. Når anlegget kommer i full drift senere i 2017, vil det forsyne over 400.000 hjem med strøm.

Etter en vellykket installering av den første vindturbinen i begynnelsen av januar, kunne operatør Statoil og partnerne Masdar og Statkraft sette i drift første turbin 7. februar med leveranse av strøm til det britiske strømnettet.

– Dette er en viktig milepæl for en av de største havvindparkene i Europa. Jeg spesielt fornøyd med prosjektets leveranser til planlagt tid og HMS-resultatene hittil, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

67 fundamenter ble installert på Dudgeon-banken i fjor, sammen med kabler og transformatorstasjonen som samler kraft produsert av vindturbinene.

Portrett av Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Dette arbeidet tok hele 2000 fartøysdøgn, og turbininstalleringen i år forventes å ta noenlunde samme tid. 

Havvindparken Dudgeon ligger 32 km utenfor kysten av Norfolk, Storbritannia, og 20 km øst for havvindparken Sheringham Shoal, hvor Statoil har en eierandel på 40 prosent. Dudgeon omfatter 67 vindturbiner på 6 megawatt hver med en installert kapasitet på 402 MW og forventet årsproduksjon 1,73 TWh, tilsvarende forbruket til mer enn 400.000 britiske husstander.

Havvindprosjektet, med en samlet investering på rundt 1,5 milliarder pund, er en del av Statoils strategi om å gradvis supplere olje- og gassporteføljen med fornybar energi og andre lavkarbonløsninger.

– Å bygge opp en lønnsom fornybarportefølje med utgangspunkt i 40 års olje- og gasserfaring, er et konkurransefortrinn for oss. Vi kan utnytte vår kompetanse fra marine operasjoner, vår erfaring fra komplekse prosjekter og forsyningskjeden vår. Mye arbeid gjenstår, men det er svært tilfredsstillende å få den første Dudgeon-turbinen i drift, sier Stephen Bull, direktør for vindkraftprosjekter i Statoil.

Portrett av Stephen Bull
Stephen Bull, direktør for vindkraftprosjekter i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Å bygge opp en lønnsom fornybarportefølje med utgangspunkt i 40 års olje- og gasserfaring, er et konkurransefortrinn for oss. Vi kan utnytte vår kompetanse fra marine operasjoner, vår erfaring fra komplekse prosjekter og forsyningskjeden vår. Mye arbeid gjenstår, men det er svært tilfredsstillende å få den første Dudgeon-turbinen i drift, sier Stephen Bull, direktør for vindkraftprosjekter i Statoil. 

Installeringen av de gjenværende 66 vindturbingeneratorene forventes å bli fullført innen 4. kvartal 2017, og vindparken settes da i full drift.   

Selskapet er en viktig partner for å sikre energiforsyningen til det britiske energimarkedet, og selskapet arbeider med et bredt spekter av aktiviteter knyttet til energiproduksjon og -salg i Storbritannia, med blant annet utbyggingen av oljefeltet Mariner utenfor Aberdeen, den største nye utbyggingen på britisk sokkel på over ti år. Statoil er også en ledende leverandør av naturgass til det britiske markedet med en markedsandel på over 20 prosent.

Sammen med våre partnere utvikler vi en havvind-portefølje med kapasitet til å forsyne over 1 million hjem i Europa med fornybar energi. Statoil har nå 40 prosent eierandel i havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia, som har vært i produksjon siden 2012.

Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, kommer i produksjon sent i 2017. I 2016 kjøpte Statoil 50 prosent av havvindparken Arkona i Tyskland, som kommer i produksjon i 2019.

Mot slutten av fjoråret leverte Statoil også vinnerbudet i amerikanske myndigheters salg av en vindlisens for et område utenfor kysten av New York.

Pressekontakt:
Elin A. Isaksen
mob. 480 91 183
eisak@statoil.com

Relaterte sider

Nedlastinger

(Alle foto: Roar Lindefjeld/Woldcam - Statoil)