Nytt lite gassfunn i Barentshavet

7. august 2017 08:33 CEST

Statoil og partnerne OMV og Petoro har gjort et lite gassfunn i Gemini Nord-brønnen nordøst for Wisting-funnet i Barentshavet. Brønnen påviste også olje. 

Gemini-Nord

Brønnen ble boret i lisens PL 855. Dette er første brønn som er boret i letearealet tildelt i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 

– Ambisjonen for brønnen var å påvise ytterligere oljeressurser i nærheten av Wisting-funnet, men som for Blåmann-brønnen, fant vi gass, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia.  – Selv om hovedkonklusjonen er at det ikke er et drivverdig gassfunn, gir brønnresultatene grunn til forsiktig optimisme om ytterligere potensial både innenfor denne lisensen og i Hoop-området, tilføyer Averty.  

Jez Averty
Jez Averty, letedirektør, Norge og Storbritannia

 – Vi har over tid sikret oss en betydelig portefølje i Hoop-området, og det vi har lært av dette funnet vil være viktig når vi planlegger å teste noe av området i 2018, påpeker Averty. 

Funnet er i Hoop-området, omkring 30 kilometer nordøst for Wisting-funnet. Utvinnbare volumer er anslått til 0,4-1 milliard standard kubikkmeter, omkring 2-6 millioner fat oljeekvivalenter (foe). I tillegg ble det påvist omkring 0,5-2 millioner fat utvinnbar olje.  

Dette er tredje funn i Statoils letekampanje i Barentshavet i 2017, der oljefunnet Kayak ble kunngjort 3. juli og gassfunnet Blåmann 17. juli. 

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Enabler, som nå går videre til Korpfjell-prospektet i lisens PL859 i sørøstlig del av Barentshavet. 

Partnere i Gemini Nord (PL855):

  • Statoil (operatør) 55 %
  • OMV 25 %
  • Petoro 20 %

Partnere i Korpfjell (PL859)

  • Statoil (operatør) 30 %
  • Chevron 20 %
  • Petoro 20 %
  • Lundin 15 %
  • ConocoPhillips 15 %

Nedlastinger

Relaterte sider