Informasjon angående utbytteemisjon for fjerde kvartal 2015

4. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Nøkkelinformasjon ved utbytteemisjon (utbytteaksjeprogram) for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) i forbindelse med utbetaling av utbytte for fjerde kvartal 2015.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 14. april 2016

Siste dag inklusive: 11. mai 2016

Ex-dato: 12. mai 2016

Record Date: 13. mai 2016

Vedtaksdato: 11. mai 2016

Maksimum antall nye aksjer: 160.000.000

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn NOK 50 eller høyere enn NOK 500 per aksje. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn USD 5 eller høyere enn USD 50 per ADR.

Skal rettene noteres: Nei

Øvrig informasjon:

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 30. mai 2016. Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12