Klargjøre fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen

21. mars 2017 08:00 CET | Sist endret 9. august 2017 14:27 CEST

Partnerskapet i Johan Sverdrup har nå besluttet videreføring (DG2) av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen og tildeler FEED-kontrakter til Aker Solutions, Kværner og Siemens.

Johan Sverdrup 3d-illustrasjon med brønner
Illustrasjon av Johan Sverdrup feltsenter

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. Partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

– Når vi jobber med Johan Sverdrup må vi tenke i et generasjonsperspektiv. Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet, industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

– Leverandørene i Johan Sverdrup-utbyggingen har demonstrert vilje og evne til å utvikle gode løsninger sammen med oss. Bidragene har vært helt sentrale for de forbedringene vi har oppnådd så langt. Det er gledelig å se at dette er en trend som videreføres i de tildelte FEED-kontraktene. Og vi ser at norske leverandører er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sier Digre.

Statoil har gjennomført flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 – 55 milliarder kroner (nominelle kroner, fast vekslingskurs ekskludert IOR) noe som utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 % sier Digre.

Portrett av Kjetel Digre
Kjetel Digre
Statoils prosjektdirektør for Johan Sverdrup

Partnerskapet har også besluttet utbyggingskonsept for Johan Sverdrup. Første fase av utbyggingen etablerer et feltsenter bestående av fire plattformer på feltet. Fase 2 bygger på denne infrastrukturen og inkluderer ytterligere en prosessplattform til feltsenteret. Dette vil samlet sett gi en prosesskapasitet på 660 000 fat olje per dag.

Følgende FEED-kontrakter tildeles i tilknytning til beslutning om videreføring som nå er tatt:

 • Prosessplattform, Aker Solutions
 • Stålunderstell, Kværner
 • Kraftforsyning fra land, Siemens

Fase 2 inkluderer også utbygging av satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord) som skal fases inn for prosessering og eksport på feltsenteret.

Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utbyggingen.

Fase 2-konseptet omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022.

Modning og planleggingen av fase 2 i parallell med utbyggingen av fase 1 skal sikre en helhetlig fullfeltløsning og kostnadseffektiv oppkobling når fase 1 er i drift.  Johan Sverdrup-feltet har en beregnet levetid på 50 år, og vil skape store verdier for samfunnet og partnerne.

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
 • Under utbygging. Rundt 40 % av utbyggingen fullført
 • Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse.
 • Investeringsestimat: 97 milliarder kroner
 • Break-even fase 1: Under 20 dollar per fat.
 • Produksjonsoppstart sent 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
 • Passert beslutning om videreføring DG2.
 • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
 • Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner
 • Break-even: Under 30 dollar per fat
 • Produksjonsoppstart 2022

Full felt (Fase 1 + Fase 2)

 • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup.
 • Ressursanslag: 2,0 – 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter
 • Break Even: under 25 dollar fatet.