Resultat for første kvartal 2018

25. april 2018 07:01 CEST | Sist endret 4. mai 2018 17:56 CEST

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 4,4 milliarder USD og 1,5 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 5,0 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 1,3 milliarder USD.

Aasta Hansteen-plattformen
Aasta Hansteen-slepet. (Foto: Woldcam)

Første kvartal var kjennetegnet av:

  • Solid inntjening fra alle segmenter 
  • Sterk kontantstrøm. Netto gjeldsgrad redusert fra 29,0 % til 25,1 % 
  • Sterk drift med rekordhøy internasjonal produksjon

- Sterke resultater fra forbedringsarbeidet har gitt oss en lavere kostnadsbase, og vi leverer høy verdiskapning ved høyere priser og solid inntjening fra alle segmenter. Vi har fortsatt solid drift, og den internasjonale produksjonen var rekordhøy. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var meget sterk på over 7 milliarder dollar i kvartalet. Vi har redusert gjeldsgraden fra 29,0 % til 25,1 %, etter å ha betalt for Martin Linge, sier konsernsjef for Statoil ASA, Eldar Sætre.

CEO Eldar Sætre

- I kvartalet har vi vunnet konkurranser om attraktive arealer i Brasil og Mexicogolfen, sikret oss areal for utvikling av fornybarvirksomheten i Polen, og overtatt operatørskapet for Martin Linge. Denne uken ankom verdens største spar-plattform til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. I tillegg går arbeidet med Johan Sverdrup og vår øvrige prosjektportefølje i henhold til plan, og vi har levert utbyggingsplanen for Askeladdprosjektet til godkjenning, sier Sætre.

- I samsvar med vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og vår utvikling som et bredt energiselskap, har styret foreslått for generalforsamlingen i mai at navnet på selskapet skal endres til Equinor, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,4 milliarder USD i første kvartal, opp fra 3,3 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 1,5 milliarder USD i første kvartal, opp fra 1,1 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser for både olje og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Utviklingen i valutakursen mellom USD og NOK, økte transportkostnader, og økte produksjonsavgifter på grunn av høyere priser bidro til en kostnadsøkning. En endring av avskrivningsgrunnlaget for ett av feltene på norsk sokkel økte justerte avskrivningskostnader med mer enn 100 millioner USD. Justert for virkningen av nye felt som kom i produksjon, er de underliggende driftskostnadene og administrasjonskostnadene per fat stabile fra samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,0 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med 4,3 milliarder USD i samme periode i 2017. Økningen ble delvis motvirket av redusert verdi på derivater. IFRS-resultatet var 1,3 milliarder USD, opp fra 1,1 milliarder USD i første kvartal 2017.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,180 millioner foe per dag i første kvartal, en økning fra 2,146 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere produksjon i USA. Den underliggende produksjonsveksten var mer enn 2 % sammenlignet med første kvartal 2017.

Per første kvartal 2018 hadde Statoil fullført syv letebrønner, hvorav to med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 238 millioner USD, opp fra 202 millioner USD i samme kvartal i 2017, hovedsakelig på grunn av høyere boreaktivitet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før betalte skatter og endringer i arbeidskapital var 7,1 milliarder USD i første kvartal 2018, sammenlignet med 5,9 milliarder USD i samme periode i 2017. Organiske investeringer var på 2,1 milliarder USD for de første tre månedene av 2018. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden redusert fra 29,0 % til 25,1 %, etter verdiøkende transaksjoner.

Styret har besluttet et utbytte på 0,23 USD per aksje for første kvartal, på nivå med styrets forslag til økt utbytte for fjerde kvartal 2017.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de tolv siste månedene fram til 31. mars 2018, sammenlignet med 0,8 i samme periode for ett år siden.

Kontaktpersoner


Investor relations
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil)
Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America, +1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast