Resultatet av Utbytteemisjonen for fjerde kvartal 2016

21. juni 2017 14:03 CEST

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE:STL, NYSE:STO) angående Utbytteemisjonen for fjerde kvartal 2016.

Tegningsperioden utløp 12. juni 2017 og det ble foretatt tegninger for totalt 20.272.652 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen, noe som resulterte i redusert utbetalt utbytte på omtrent USD 334 millioner for Selskapet. Omtrent 48% av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i Utbytteemisjonen.

Kapitalforhøyelsen relatert til Utbytteemisjonen er forventet å bli registrert i Foretaksregisteret den 22. juni 2017.  Levering av Utbytteaksjene til aksjeeiere på Oslo Børs forventes å skje på eller omkring 23. juni 2017, og på eller omkring 26. juni 2017 til eiere av ADRer på New York Stock Exchange.

Utbytteaksjene vil bli registrert i VPS under ISIN NO 0010096985 og vil handles på Oslo Børs under Selskapets ticker "STL". Handel i Utbytteaksjene vil starte 26. juni 2017.

Betaling av kontantutbytte til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs vil skje på eller omkring 23. juni 2017. Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer er forventet å skje på eller omkring 26. juni 2017.

Kontaktpersoner: 
Peter Hutton, direktør investorrelasjoner,
Tel: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, direktør investorrelasjoner USA,
Tel: + 1 203 570 2524

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.