Produksjonsstart ved verdens første flytende vindpark

18. oktober 2017 09:00 CEST | Sist endret 18. oktober 2017 09:32 CEST
Foto av den flytende vindkraftparken Hywind Skottland
Hywind Scotland – verdens første flytende vindpark. (Foto: Øyvind Gravås / Woldcam - Statoil ASA)

Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark, leverer nå strøm til det skotske strømnettet. I dag åpnes vindparken offisielt av Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

Vindparken på 30MW, der Statoil er operatør og Masdar partner, ligger 25 kilometer utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og skal levere strøm til om lag 20.000 hjem.

– Hywind kan brukes i havdyp på opp mot 800 meter. Dette åpner muligheter i områder som hittil ikke har vært tilgjengelig for havvind. Erfaringene fra Hywind Scotland vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Gjennom myndighetens støtte til å utvikle Hywind Scotland-prosjektet er Storbritannia og Skottland nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien. Statoil ser fram mot å utforske nye framtidige muligheter innen flytende havvind, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for forretningsområdet Nye energiløsninger i Statoil.

Under et arrangement i Aberdeen i dag blir verdens første flytende vindpark offisielt åpnet av Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon.

– Jeg er glad for å åpne Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark. Hywind vil gi ren energi til 20.000 hjem, og vil bidra til at vi når våre ambisiøse klimamål, sier hun.

– Dette markerer en spennende utvikling for fornybar energi i Skottland. Vår støtte til flytende havvind viser denne regjeringens satsing på utvikling av denne teknologien, og, sammen med Statoils batterilagringsprosjekt, Batwind, plasserer dette oss helt i front i det globale kappløpet og posisjonerer Skottland som et globalt senter for energi-innovasjon, sier førsteministeren.

Portrett - Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, konserndirektør for forretningsområdet Nye energiløsninger i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Du finner relevante lenker og nedlastinger nederst på denne siden

Den landbaserte drifts- og vedlikeholdsbasen for Hywind Scotland ligger i Peterhead, mens driftssenteret ligger i Great Yarmouth. I tilknytning til Hywind Scotland-prosjektet vil Statoil og partneren Masdar også installere Batwind, en batterilagringsløsning for havvindkraft med en kapasitet på 1MWh. Batterilagring kan avhjelpe ujevn (intermittent) leveranse og optimalisere produksjonen.

Crown Estate Scotland leier ut havbunn til utviklere av fornybar energi og arbeider for å fremme utvikling og tiltrekke investeringer.

– Det er fantastisk å se Hywind Scotland i drift, sier Sian Wilson fra Crown Estate Scotland.

– Prosjektet er en stor suksess for teamene i Statoil og Masdar og for Skottland, der flytende vind virkelig kan gjøre det godt på grunn av våre tilgjengelige store havdyp. Vi satser på å fortsette arbeidet vårt for å fremme flytende havvindprosjekter, som i sin tur vil presse ned kostnader, noe som vil gi fordeler for hele bransjen, og for klima og forbrukere, sier hun.

De siste årene har det vært betydelige kostnadsreduksjoner innen både landbaserte vindkraft og bunnfast havvindkraft. Flytende vind forventes å følge en tilsvarende nedadgående kurve i neste tiår, noe som gjør at den kan konkurrere kostnadsmessig med andre fornybare energikilder.

– Statoil har ambisjon om å redusere kostnadene for energi fra Hywind havvindpark til € 40-60 €/MWh innen 2030. Når vi vet at opp mot 80 % av havvindressursene er på store havdyp (+60 meter) der tradisjonelle bunnfaste installasjoner ikke er egnet, forventes flytende havvind å spille en betydelig rolle i veksten av havvind fremover, sier Rummelhoff.

Mohamed Al Ramahi, konsernsjef for Masdar, påpeker at framtidsmulighetene allerede vurderes.

– Masdar har lenge satset på fornybar energi i Storbritannia, og vi er svært stolte over å levere vårt første prosjekt i Skottland sammen med våre partnere, sier Al Ramahi.

– Hywind Scotland viser at flytende vindteknologi kan være et økonomisk gjennomførbart alternativ når havdypene er for store for konvensjonell bunnfast havvindkraft. Dette åpner muligheter i en rekke nye geografiske områder, og vi ser allerede på muligheter med våre partnere, der vi bygger på vår eksisterende internasjonale portefølje innen landbasert vindkraft og havvindkraft, samt solenergi, sier han.

Hywind Scoland øker Statoils allerede sterke satsing i Storbritannia, og de siste årene har Statoils fotavtrykk i Storbritannia vokst. I Aberdeen jobber over 1500 mennesker med den siste ferdigstillingen av oljefeltet Mariner, ett av de største utbyggingsprosjektene oppstrøms på britisk sokkel de siste ti årene, med planlagt produksjonsstart i 2018.

Statoil har allerede en betydelig fornybarportefølje med en havvindportefølje med kapasitet til å levere fornybar strøm til over 1 million hjem. Statoil er operatør for vindparken Sheringham Shoal i Skottland, som har vært i produksjon siden 2012. Havvindparken Dudgeon i Storbritannia, der Statoil også er operatør, er nå fullført og i produksjon. I 2016 kjøpte Statoil 50 % av havvindparken Arkona i Tyskland, som starter strømleveranser i 2019. Statoil kunngjorde nylig oppkjøp av 40 % andel av det byggeklare solenergiprosjektet Apodi i Brasil, med en kapasitet på 162MW.