Statoil tildelt betydelig posisjon i 23. konsesjonsrunde

18. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET
Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

Olje- og energidepartementet har tildelt Statoil fem lisenser i 23. konsesjonsrunde, fire operatørskap og én partnerposisjon.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet og vi er veldig fornøyd med tildelingen i 23. konsesjonsrunde som styrker vår leteportefølje. Stegvis åpning av nye områder er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde lønnsom produksjon på et høyt nivå frem mot og etter 2030, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel.

Tildelingen omfatter fem forpliktelsesbrønner – én i nærheten av områder der Statoil allerede har en posisjon og fire i det sørøstlige Barentshavet. Dette gir tilgang til interessante arealer i et nytt område av norsk sokkel.

– Vi får nå anledning til å utforske et veldig interessant område i Barentshavet. Det er alltid usikkerhet knyttet til funnsannsynlighet i nye områder. Men hvis vi finner noe, så kan det være betydelige ressurser. Å lete i slike områder og gjøre vesentlige nye funn er helt nødvendig hvis norsk sokkel skal opprettholde sin produksjon, sier Jez Averty, letedirektør på norsk sokkel.

Jez Averty
Jez Averty, letedirektør på norsk sokkel.
(Foto: Kjetil Visnes)

– Vi har bygget på vår 40 år lange historie i Nord-Norge og vår lange erfaring fra leting i Barentshavet. Et stort team i Statoil jobbet i 24 måneder med å forberede denne søknaden, og jeg er veldig stolt av innsatsen til alle de som har jobbet på tvers av hele Statoil for å sikre oss en tildeling som den vi fikk i dag, sier Averty.

– Statoil har gjennom eget arbeid og gjennom seismikkinnsamlingen i 2013 og 2014 forberedt seg godt til å komme i gang med leteboring. Gjennom industrisamarbeidet i Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) har bransjen lagt et godt grunnlag for å kunne gjennomføre boring trygt og kostnadseffektivt. Vi forventer å kunne bore den første brønnen allerede i løpet av 2017 og vil jobbe med partnerne for å få dette til, sier Averty.

– Vi ser på dette som en stor mulighet. Vi har stor tro på at hvis vi finner tilstrekkelig ressurser vil vi kunne bygge dem ut på en lønnsom måte, avslutter Jez Averty.

I 23. konsesjonsrunde er Statoil tildelt nye utvinningstillatelser i følgende områder:

  • 30 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL859 (blokkene 7335/1,2,3; 7336/1; 7434/7,8,9; 7435/9,10,11,12; 7436/10)
  • 40  % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL857 (blokkene 7132/1,2,3,6; 7133/1,4; 7232/10)
  • 35 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL855 (blokkene 7324/5,6; 7325/4,5)
  • 40 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL854 (blokkene 7322/3; 7323/1)
  • 20 % eierandel i utvinningstillatelse PL858 (blokkene 7234/3, 6; 7235/1,2,3,4,5)

Relatert side

Nedlastinger