Statoil tildelt det høyeste antallet tillatelser siden 2005

19. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2015, er Statoil tildelt andeler i 24 utvinningstillatelser på norsk sokkel, 13 av disse som operatør og 11 som partner.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er glade for tildelingene i TFO-runden for 2015, noe som vil gi både oss og industrien muligheten til ytterligere leting etter prospekter med høy verdi. Denne tildelingen er et viktig bidrag for å styrke vår leteportefølje, og for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel fram mot 2030 og videre, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Tildelingen omfatter to forpliktelsesbrønner i områder som er viktige for Statoil. Begge prospektene vil i tilfelle funn gi mulighet for oppkobling til eksisterende infrastruktur – Blåmann til Goliat og Cape Vulture til Norne.

Blåmann-prospektet i Barentshavet, der Statoil er operatør med en eierandel på 50 prosent, og ENI og Petoro er partnere med andel på henholdsvis 30 og 20 prosent, inneholder en arbeidsforpliktelse om boring av en letebrønn innen to år etter tildelingen.

Photo of Jez Averty
Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Kjetil Visnes)

Cape Vulture-prospektet tildeles som en utvidelse av Norne-tillatelsen (PL128) i Norskehavet, der Statoil har en andel på 64 prosent, ENI eier 11,5 prosent og Petoro 24,5 prosent. Også her inkluderer tildelingen en arbeidsforpliktelse om boring av en letebrønn innen to år.

– Tildelingene i TFO 2015 er viktige for å sikre framtidig aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel. Vi ser også fram til kunngjøringen om tildelinger i 23. konsesjonsrunde senere i år. Det gjelder spesielt det nye arealet i Barentshavet sør-øst, som er et viktig bidrag i utforskingen av nye områder på norsk sokkel, sier Averty.

I TFO 2015 er Statoil tildelt nye utvinningstillatelser i alle tre provinser på norsk sokkel:

Barentshavet

 • 50% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 849 (blokkene 7121/7,8,9 7122/7) (Blåmann)
   
 • 50% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 848 (blokkene 7119/2,3,5,6)
   
 • 35% eierandel og partner i utvinningstillatelse 229D (blokkene 7122/8,9)

Norskehavet

 • 64% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 128D (blokk 6608/10) (Cape Vulture)
   
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 833 (blokkene 6407/8,9)
   
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 834 (blokkene 6407/8,9)
   
 • 60% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 835 (blokkene 6407/2,3,6,6507/12)
   
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 840 (blokkene 6608/7,8)
   
 • 50% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 829 (blokkene 6204/7,8,10,11)
   
 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 837 (blokkene 6509/4,5,6,7,8,9, 6510/4,5,7,8)
   
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 841 (blokk 6608/8)
   
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 830 (blokkene 6307/1,4, 6407/10)
   
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 843 (blokkene 6608/12, 6609/7,8,9,10,11,12)
   
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 847 (blokkene 6706/5,6)
   
 • 40% eierandel og partner i utvinningstillatelse 846 (blokkene 6605/6, 6606/4)
   
 • 36,2% eierandel og partner i utvinningstillatelse 839 (blokkene 6507/1,2,4,5)

Nordsjøen

 • 40% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 812 (blokkene 15/8,9,11,12) 
   
 • 60% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 823 (blokk 25/2) 
   
 • 60% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 828 (blokk 36/4) 
   
 • 58,7% eierandel og operatør for utvinningstillatelse 813 (blokkene 15/5,6) 
   
 • 30% eierandel og partner i utvinningstillatelse 818 (blokk 15/3)
   
 • 50% eierandel og partner i utvinningstillatelse 809 (blokkene 1/3, 2/1) 
   
 • 30% eierandel og partner i utvinningstillatelse 827S (blokk 35/10) 
   
 • 20% eierandel og partner i utvinningstillatelse 782SB (blokkene 25/7,10)