Statoil tildeler kontrakt for isolering, stillas og overflatebehandling for Sture og Kollsnes

19. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
The Kollsnes plant
Kollsnes prosessanlegg vest for Bergen.

Statoil har tildelt kontrakten for ISO vedlikeholdstjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) på Sture og Kollsnes til Prezioso Linjebygg AS. På Kollsnes er kontrakten tildelt på vegne av operatøren Gassco.

Verdien er på 1,1 milliarder kroner over en 10-årsperiode.

Vedlikeholdskontrakter knyttet til alle selskapets anlegg er under vurdering og inkludert i pågående ISO Reforhandling.

Prezioso Linjebygg AS er tildelt avtalen, og har nylig etablert et Bergens-kontor i forbindelse med en annen avtale. Kontrakten har en tidshorisont på 10 år og vil ha oppstart umiddelbart etter signering.

Kontrakten har en samlet anslått verdi på 1,1 milliarder kroner. Kontrakten vil gjelde ISO-fagene samt tilkomstteknikk, rigging og andre tilknyttede muligheter.

– Denne rammeavtalen med Prezioso Linjebygg for levering av ISO-tjenester på Sture og Kollsnes er starten på et langvarig kompaniskap mellom samarbeidspartnerne. Vi ser frem til et godt samarbeid der gode HMS-resultater, økt effektivitet og god kvalitet innen vedlikeholdstjenester står i sentrum, sier Olav Bådsvik, anleggsdirektør på Sture og Kollsnes.

Olav Bådsvik
Olav Bådsvik, anleggsdirektør på Sture og Kollsnes.

– Vi inngår nå en langsiktig avtale med Prezioso Linjebygg, og har uttrykt klare forventninger til leveranser som skal gi sikker, pålitelig og effektiv drift. Fremtidens leverandører er fremoverlente og driver med kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er dette som bygger konkurransekraft. Samtidig skal vi oppnå HMS-resultater i verdensklasse, for det er det som gir arbeidsro til å drive med forbedringer, avslutter Bådsvik.

Konkurransedyktige leveranser er avgjørende for tildeling av kontrakt

Gode HMS-resultater og gjennomføringsevne er en overordnet forventning til alle Statoils leverandører. I tillegg vektlegges blant annet leveransedyktighet, bedret effektivitet, redusert administrasjon og økt bruk av standardisering.

I sum handler dette om konkurransedyktige leveranser og etterlevelse av kontrakten.

Se også: