Statoil tildeler servicekontrakter for to Cat J-rigger

18. januar 2017
Bilde av Oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter i Nordsjøen. (Begge foto: Ole Jørgen Bratland)

Baker Hughes og Schlumberger tildeles servicekontraktene for integrerte boring- og brønntjenester på Cat J-riggene Askepott og Askeladden. Riggene skal utføre arbeid på Oseberg og Gullfaks.

Kontraktene har en varighet på fire år med en opsjon på 2x2 år. Kontraktene inkluderer følgende:

  • Sementering og pumping
  • Komplettering
  • Bore- og kompletteringsvæsker
  • Integrerte boretjenester

Schlumberger leverer i dag integrerte boring- og brønntjenester på Mariner og Baker Hughes på Johan Sverdrup. De er begge viktige leverandører til Statoil på tvers av boring- og brønndisiplinene. Begge har sin norske hovedadministrasjon i Stavanger.

-Statoil har som mål å drifte trygge operasjoner, redusere brønnkostnadene og sikre effektive brønnleveranser. Vi ser fram til å samarbeide med disse to leverandørene på lisensenes egne rigger. Disse kontraktene gir økt aktivitet på norsk sokkel, sikrer forutsigbarhet og flere arbeidsplasser, sier Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil.

Portrett - Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil.

Oseberg Cat J vil bidra til en fortsatt utvikling av Oseberg-området. Riggen skal fra høsten 2017 bore brønner for Vestflanken 2-prosjektet. Senere kan riggen brukes til å utvikle området videre i kommende Oseberg Future Development fase 2 og fase 3.

Gullfaks-feltet har de siste fire årene vært gjenstand for store investeringer og oppgraderinger. I 2016 ble forlenget levetidssøknad innvilget til 2034, nesten 30 år etter opprinnelig PUD-estimat, som var 2005. Cat J riggen vil være et sentralt bidrag til en fortsatt utvikling av Gullfaks-feltet.

Cat J

De oppjekkbare riggene Cat J eies av lisensene Gullfaks og Oseberg, og de er spesielt tilpasset forholdene i Nordsjøen der de etter planen skal være på plass henholdsvis sommeren og høsten 2017.

Cat J-riggene er spesiallaget for å kunne utføre effektive boreoperasjoner på undervanns utbyggingsløsninger i tillegg til konvensjonell overflateboring fra faste plattformer.

Riggene har boretårn som kan sette sammen rørlengder på 40 meter for å øke effektiviteten i operasjonene. De har automatisk rørhåndtering og mulighet til å gjennomføre parallelle operasjoner – altså sammenkobling av rør mens boreoperasjoner pågår.

De blir viktige bidragsytere for å sikre at lisensene får hentet ut alle lønnsomme reserver, og kan i tillegg brukes til leting.

Det innledende boreprogrammet for Askeladden er knyttet til påviste reserver og til gassnedblåsningsbrønner på et av satellittfeltene på Gullfaks. Askepott skal i første rekke bore gjennom den ubemannede brønnhodeplattformen på Vestflanken 2 som er en del av Oseberg.