Kansellering av riggkontrakt

23. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET
Boreriggen West Hercules
Boreriggen West Hercules. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil har på vegne av Aasta Hansteen-lisensen besluttet å kansellere kontrakten med Seadrill for boreriggen West Hercules.

Riggen har vært på kontrakt med Statoil siden 31. januar 2013, og har det siste halvannet året gjennomført en letekampanje offshore Newfoundland, Canada.

Opprinnelig plan var at Aasta Hansteen-lisensen skulle overta riggen andre kvartal 2016 for en borekampanje som skulle starte rundt 1. juli 2016.

Oppstart av Aasta Hansteen-feltet ble høsten 2015 utsatt med ett år, til siste halvdel av 2018, derfor utsettes nå også boreprogrammet på feltet. Dette gjøres blant annet fordi det ikke er ønskelig å ha brønnene ferdigstilt for tidlig i forhold til oppstart av produksjonen.

Kontrakten med West Hercules var opprinnelig til 31. januar 2017.