Endringer i Statoils konsernledelse

4. november 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Jannicke Nilsson er utnevnt til konserndirektør for sikker og effektiv drift (chief operating officer, COO) i Statoil ASA.

Jannicke Nilsson og Anders Opedal
Jannicke Nilsson (t.v.) og Anders Opedal

Jannicke Nilsson tiltrer sin nye stilling 1. desember i år, og Anders Opedal tiltrer 15. januar 2017.

Nilsson skal rapportere til konsernsjef Eldar Sætre, og ha kontorsted Stavanger. Opedal skal rapportere til Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI). Hans kontorsted blir Rio de Janeiro.

– Det er en glede å ønske Jannicke Nilsson velkommen som medlem av konsernledelsen. Hun blir en sterk erstatter etter Anders Opedal, som jeg har bedt overta en av nøkkelrollene i Statoil i tiden framover, å lede den videre utviklingen av vår virksomhet i Brasil, sier konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre.

– Anders Opedal ble utnevnt til vår første COO i 2015, og har vært en pådriver i arbeidet med å styrke sikkerheten og effektiviteten i selskapet. Han har medvirket til etableringen av COO-funksjonen i organisasjonen, og er nå klar for en ny utfordring som leder for virksomheten vår i Brasil. Etter kjøpet av en eierandel i Carcara-funnet, vil Brasil være et fremtidig viktig vekstområde for Statoil, sier Sætre.

– Jannicke Nilsson har vært en del av ledergruppen i COO-området, og har rapportert til Opedal siden funksjonen ble opprettet. Hun har bred bakgrunn med erfaring fra flere ledende stillinger i ulike deler av organisasjonen, og hun vil umiddelbart kunne videreføre arbeidet til COO-organisasjonen, sier Sætre.

Jannicke Nilsson er i dag direktør for operasjonelle forbedringsprosjekter hos COO, en stilling hun har hatt siden 1. august 2015.

Jannicke kom til selskapet i 1999, og har hatt en rekke ingeniør-, forsker-, drifts- og lederstillinger.

Hun begynte opprinnelig som prosjektingeniør og ble deretter prosjektleder, produksjonsingeniør, produksjonsleder og plattformsjef på Oseberg Sør.

Portrett - Jannicke Nilsson
Jannicke Nilsson

Hun har vært leder for Oseberg C og direktør for Modifikasjoner og prosjektportefølje Bergen i Utvikling og produksjon Norge (UPN), i tillegg til direktør for Drift Nordsjøen og for Drift Norsjøen Vest i UPN.

Hun kom fra stillingen som direktør for TPD TEX (technical excellence) da hun i august 2013 ble utnevnt til leder for STEP-programmet (Statoil technical efficiency programme).

Jannicke har en bachelorgrad i automasjon og en mastergrad i kybernetikk/prosessautomasjon fra Universitetet i Stavanger.

Anders Opedal er i dag konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO), en stilling han har hatt siden 1. april 2015.

Anders begynte i Statoil i 1997 som petroleumsingeniør i Statfjords driftsenhet.

Han har hatt en rekke forskjellige stillinger siden den gang, i Boring og brønn, Anskaffelser og Prosjekter.

Portrett - Anders Opedal
Anders Opedal

I 2010 ble han utnevnt til direktør for Prosjekter i TPD, med ansvar for Statoils prosjektportefølje til en verdi av om lag 300 milliarder kroner.

Før han kom til Statoil arbeidet Anders i Schlumberger og i Baker Hughes.

Anders har en mastergrad i bedriftsledelse fra Heriot-Watt University og en ingeniørgrad fra Norges tekniske høgskole NTH.

Relaterte sider