Statoil fullfører leteboringskampanje utenfor kysten av Newfoundland

10. juli 2017 14:30 CEST

Statoil har, i samarbeid med lisenspartner Husky Energy, fullført et leteboringsprogram, som omfatter to brønner, i Flemish Pass-bassenget i havet utenfor Newfoundland.

Begge brønnene ble boret sikkert og effektivt av Seadrills borerigg West Aquarius i Flemish Pass-bassenget, som ligger om lag 500 kilometer øst for St. John’s, Newfoundland og Labrador.

Det ble ikke funnet hydrokarboner i noen av brønnene, som ligger i oppkoblingsavstand til Statoils Bay du Nord-funn fra 2013.

– Disse resultatene er skuffende, siden vi hadde håpet å øke mulighetene i området nær Bay du Nord. Vi vil nå bruke den tiden vi trenger til å vurdere resultatene, før vi beslutter eventuelle planer om mer boring i nærheten av Bay du Nord, sier Trond Jacobsen, Statoils letedirektør i Canada.

Volumanslaget for Bay du Nord, inkludert funnene Bay de Verde og Baccalieu fra 2016, er fortsatt på 300 millioner fat utvinnbar olje, som ble kunngjort etter Statoils borekampanje i 2014-16.

Foto av boreriggen Seadrill West Aquarius
Boreriggen Seadrill West Aquarius.
(Foto: Seadrill)

Relatert side

Statoil fortsetter å vurdere framtidig borevirksomhet i andre områder der selskapet eier areal i det uutforskede Flemish Pass-bassenget. I tillegg vurderer selskapet fortsatt det kommersielle potensialet i Bay du Nord-funnet.

– Vi fortsetter å vurdere mulighetene for en utbygging av Bay du Nord-funnet. Samtidig som disse resultatene betyr en reduksjon i mulighetene for en eventuell prosjektutbygging, fortsetter vi arbeidet med dette prosjektet, sier Paul Fulton, direktør for Statoil Canada.