Johan Sverdrup-kontrakt til Rosenberg WorleyParsons

3. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET
Johan Sverdrup living quarters

Statoil har, på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet, tildelt Rosenberg WorleyParsons AS fabrikasjonskontrakt for bygging av tre gangbroer og to fakkeltårn.

Kontrakten har en verdi på i underkant av NOK 600 millioner kroner. Fabrikasjonen og sammenstillingen skal skje hovedsakelig i Stavanger, men også med bidrag fra andre norske og utenlandske underleverandører.

En gangbro mellom stigerørs- og boreplattformen og ett fakkeltårn (stigerørsplattformen) leveres i 2018, de resterende to gangbroene og ett fakkeltårn (prosessplattformen) leveres i 2019. Vekten på de tre broene er på totalt 4.700 tonn og satt sammen til en lengde, vil dette utgjøre hele 260 meter.

– Stavanger settes på kartet når kontrakten for tre gangbroer og to fakkeltårn tildeles Rosenberg WorleyParsons. Dette er en viktig leveranse for Johan Sverdrup-prosjektet, og vi ser fram til et tett samarbeid i tiden framover i Stavanger. Gjennomføringen av Johan Sverdrup-prosjektet går som planlagt, sier prosjektdirektør Kjetel Digre.

Johan Sverdrup-feltet fase 1 skal bestå av fire plattformer, og det er disse gangbroene som skal binde  plattformene sammen.

Kjetel Digre
Prosjektdirektør Kjetel Digre.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

The two flare towers will be distributed on the processing and riser platforms.

The project has so far awarded contracts totalling close to NOK 60 billion, with a Norwegian share of more than 70%.

The press is invited to the signing ceremony at Rosenberg WorleyParsons AS, Bangarvågsgata 15, Hundvåg today at 12.00. Please notify Ola Anders Skauby, tlf.nr. 905 98 519 / email: oaska@statoil.com.

Johan Sverdrup licensees: Statoil (40.0267%) (operator), Lundin Norway (22.6%), Petoro (17.36%), Det norske oljeselskap (11.5733%) and Maersk Oil (8.44%)

See also

De to fakkeltårnene skal stå på henholdsvis prosess- og stigerørs-plattformene.

Totalt har prosjektet inngått kontrakter for nærmere 60 milliarder kroner med en norsk andel på over 70  prosent.

Pressen inviteres til signering hos Rosenberg WorleyParsons AS, Bangarvågsgata 15, Hundvåg i dag kl. 1200. Vennligst gi beskjed til Ola Anders Skauby, tlf.nr. 905 98 519/email: oaska@statoil.com.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil (40,0267 prosent) (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44)

Se også