Fikk kontrakt på ny tankvaskteknologi

6. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Statoil har lenge vært på jakt etter å gjøre vask av tanker på forsyningsfartøy sikrere og mer effektive. M-I SWACO kom opp med en ny teknologisk løsning, og får nå en kontrakt med Statoil til verdi på om lag 500 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Statoil har ikke brukt denne type teknologi på forsyningsfartøyer tidligere, men M-I SWACO har benyttet teknologien på sine egne fartøy.

Det er første gang Schlumberger Norge-selskapet M-I SWACO kommersialiserer teknologien.

Photo of tank cleaning module
Slik ser tankvask-modulen til M-I SWACO ut.
Photo of Jone Stangeland
Jone Stangeland er glad for å ha fått på plass en løsning som vil gjøre vask av tanker på forsyningsskip sikrere, samtidig som løsningen gir besparelser gjennom raskere vask av tanker. (Foto: Harald Pettersen)

Fakta

Kontrakten strekker seg over fire år med mulighet til å fornyes i fire år til.

Slipper å gå inn i tankene

Løsningen består av et automatisk system som innebærer at man slipper å gå inn i tankene for å rengjøre de. I tillegg blir vaskevann og såpe resirkulert slik at det kun er selve avfallet som vaskes ut av tanken som må leveres til destruksjon.

– Løsningen øker sikkerheten for personellet vårt siden det ikke vil være behov for å gå inn i tankene, og vi reduserer både tidsbruk og kostnader, sier Jone Stangeland, logistikkdirektør i Statoil.

Forsyningsfartøyene transporterer kjemikalier i tanker under dekk. Når tankene er tømt offshore må de rengjøres før de kan benyttes til andre oppdrag.

Mindre avfall

Ofte blir tankvask utført med fartøyenes egne tankvaskeanlegg, men manuell tankvask har også vært nødvendig i en del tilfeller.

Tankvask blitt gjort manuelt ved at tankene tømmes for restvolum før personell entrer tankene, bygger stillas og spyler med vann og rengjøringskjemikalier.

 

Ved manuell tankvask produseres normalt mye avfall, og for en typisk vask kan det innebære 10-15 kubikkmeter per oppdrag.

– Ved å rense vannet i samme operasjon reduseres avfallet betydelig, sier Stangeland.

Det nye systemet får plass på en lastebil, og når systemet erstatter manuell vask vil fartøyene få mye kortere liggetid ved kai i forbindelse med tankvasken.

Jobber med grønn logistikk

Statoil leter hele tiden etter nye områder som kan redusere miljøavtrykket som virksomheten genererer.

Alle de nybygde forsyningsfartøyer som er kommet inn på langtidskontrakter i porteføljen de siste to årene er tilrettelagt for landstrøm. I tillegg skal de være utstyrt med en havnegenerator som kan brukes istedenfor hovedmotor når fartøyet ligger til kai.

– Vi har også satt strenge krav til NOx-utslipp, og alle nye fartøyer har kjørecomputer slik at mannskapet kan følge med på drivstofforbruket, og justere farten og logge forbruket bedre, sier Stangeland.