Statoil tildeler kontrakter for Oseberg Vestflanken 2, Johan Sverdrup og Gina Krog

3. februar 2016 | Sist endret 29. august 2017 12:47 CEST
Oseberg Field Centre
Oseberg feltsenter i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Kontraktene Statoil tildeler på vegne av partnerskapene omfatter marine operasjoner, konstruksjon av havbunnsutstyr, design, innkjøp og bygging av ubemannet brønnhodeplattform samt modifikasjonsarbeid på Oseberg feltsenter.

Kontraktene som nå tildeles har en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner.

– Vi er svært glade for å kunne tildele disse kontraktene nå, til leverandører som alle tidligere har gjort en god jobb for Statoil, sier Torger Rød,  direktør for prosjektutvikling.

Statoil leverte plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2 like før jul, og kontraktene er tildelt under forutsetning av at myndighetene godkjenner PUD.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Feltet har en forventet produksjon på 110 millioner fat oljeekvivalenter og vil være lønnsomt selv med lave oljepriser.

 • Technip Norge AS er tildelt kontrakten med rørlegging på Oseberg Vestflanken 2 og Johan Sverdrup. Samlet kontraktsverdi er om lag 400 millioner kroner. 
 • Ocean Installer er tildelt kontrakt for konstruksjon og installasjon av havbunnsutstyr, (marine construction) på Oseberg Vestflanken 2,  Johan Sverdrup og Gina Krog. Samlet kontraktsverdi er om lag 200 millioner kroner.
 • Hereema Fabrication Group er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging av den ubemannede brønnhodeplattformen på Oseberg Vestflanken 2. Hereema Marine Contractors skal transportere og installere plattformen.  Samlet kontraktsverdi er om lag 800 millioner kroner.
 • Aibel er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging på Oseberg Feltsenter, for å gjøre plattformen klar til å ta i mot brønnstrømmen fra Oseberg Vestflanken 2. Denne kontrakten har en verdi på om lag 200 millioner kroner.

FMC er tidligere tildelt en kontrakt på leveranse av to ventiltrær til det eksisterende havbunnsanlegget som blir en del av Oseberg Vestflanken 2. Kontraktsverdi er omlag 120 millioner kroner pluss opsjoner.

Oseberg Vestflanken skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser. I tillegg skal to eksisterende havbunnsbrønner gjenbrukes.  Brønnstrømmen fra Oseberg Vestflanken skal gå til Oseberg Feltsenter gjennom en ny rørledning. Brønnene skal fjernstyres fra feltsenteret.

Ubemannet brønnhodeplattform er et nytt konsept på norsk sokkel, men er en godt utprøvd løsning blant annet på dansk og nederlandsk sokkel.

 • Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området.
 • Partnere er Statoil (operatør) (49,3%), Petoro (33,6%), Total (14,7%) og ConocoPhillips (2,4%). 
 • Lokasjon: I Nordsjøen,  lag 8 kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter 
 • Dybde: om lag 110 meters vanndyp 
 • Antatt levetid: Til 2040
 • Utbygging: Ubemannet og fjernstyrt brønnhodeplattform. I tillegg skal to nye brønner boret fra en eksisterende havbunnsraamme inngå i prosjektet.
 • Alle brønnene skal bores av en oppjekkbar Cat J-rigg.
 • Lokasjon: Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger
 • Partnere er Statoil (operator) (40,0267%), Lundin Norway (22,6%), Petoro (17,36%), Det norske oljeelskap (11,5733%) og Maersk Oil (8,44%).
 • Feltet bygges ut i faser. Produksjonsstart er planlagt i slutten av 2019.
 • Første fase inkluderer etableringen av et feltsenter med fire plattformer.
 • Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland via Statpipe.
 • Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 25% av all norsk olje- og gassproduksjon
 • Vanndypet er 110 – 120 meter
 • Feltet skal drives med kraft fra land.
 • Gina Krog er et olje- og gassfelt som ligger lag 30 kilometer nordvest for Sleipner, og 230 kilometer sørvest for Stavanger. 
 • Statoil er operatør med en eierandel på 58,7 prosent. Partnere er Total E&P Norge (30%), PGNiG Upstream international (8%) og Det Norske Oljeselskap (3,3%). 
 • Antatt utvinnbare reserver er 225 millioner fat oljeekvivalenter. 
 • Gassen fra Gina Krog skal behandles i prosessanlegg på Sleipner og sendes videre via eksisterende rørledninger. Oljen fra feltet blir transportert via et lagerskip som skal ligge på feltet.