Boretjenester til faste installasjoner er tildelt på norsk sokkel

31. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
Drill bit
Kontraktene dekker bore- og brønntjenester, vedlikehold av boreanlegg, samt modifikasjoner og eventuelt tilleggsarbeid. (Begge foto: Harald Pettersen)

Statoil har, på vegne av aktuelle lisenspartnere, utøvet opsjoner for tidligere tildelte kontrakter på boretjenester til faste installasjoner. Utøvelsen av opsjonene gjelder 17 installasjoner på norsk sokkel.

Statoil tildelte i 2012 kontrakter for fire år med tre opsjoner på to år til Archer, KCA Deutag og Odfjell.

Selskapet forlenger avtalene med leverandørene, med utøvelse av første opsjon.

Opsjonsperioden vil vare fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2018, med noen endringer i tildelingsomfang.

Statoil anslår at kontraktsverdi for kommende to-års-periode samlet vil kunne utgjøre opp mot fem milliarder kroner.

Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.

Arbeidet dekker bore- og brønntjenester, vedlikehold av boreanlegg, samt modifikasjoner og eventuelt tilleggsarbeid.

Disse leverandørene har fått utøvd opsjon på følgende installasjoner:

  • KCA Deutag: Oseberg B, C, Sør, Øst - Gullfaks A, B, C
  • Odfjell Drilling: Grane - Heidrun
  • Archer: Statfjord A, B, C – Visund – Njord – Sleipner A – Snorre A, B

– Leverandørene har vist evne til nytenking og levert gode forslag til fortsatt utvikling av disse tjenestene, og Statoil er positiv til å kunne fortsette arbeidet med alle tre selskapene. Kontraktene vi har nå vil bidra til å opprettholde aktivitet med konkurransedyktige betingelser i en tid der aktivitetsnivået utfordres av lønnsomhet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.