Evakuering av Kårstø etter gasslekkasje

8. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

(Oppdatert kl. 01:34) Trykket er på vei ned og det jobbes videre med ytterligere trykkavlastning.

Gasslekkasjen skjedde i Statpipe-anlegget i et området hvor gassrørene kommer inn mot anlegget for prosessering. 

Det vil kunne være synlige flammer (kontrollert avbrenning av gass) fra de tre prosessfaklene på anlegget mens dette pågår.

Alt personell er gjort rede for og det er nå kun skiftbemanning på 25 personer som er på anlegget for å håndtere hendelsen. 

Årsakene til hendelsen er foreløpig ikke avklart. 

******************************************************

Klokken 22:30 torsdag kveld ble det meldt om en gasslekkasje på Kårstø. Den offentlige redningstjenesten og myndighetene er varslet om situasjonen, og beredskapsorganisasjon er etablert.

Alt personell gjort rede for og er bragt i sikkerhet. Det er også sendt ut nabovarsel i henhold til plan. 

Beredskapsorganisasjonens viktigste oppgave er nå å få oversikt og mobilisere de ressurser som skal til for å håndtere situasjonen. 

Beredskapsorganisasjonen vil være i løpende kontakt med den offentlige redningstjenesten og andre relevante myndigheter. 

Medier kan henvende seg til informasjonsavdelingen via +47 51 99 00 00.

Oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider og via vår nyhetstjeneste.