Eksklusive utbytte og eksklusive rettigheter til å delta i utbytteemisjon for andre kvartal 2017

1. november 2017 07:47 CET | Sist endret 1. november 2017 07:50 CET

Fra og med 1. november 2017 vil aksjene i Statoil (OSE: STL, NYSE: STO)  på Oslo Børs og rettigheter under American Depository Receipts (ADRs) programmet til Statoil på New York Stock Exchange bli handlet eksklusiv dividende på 0,2201 USD og eksklusiv rett til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for andre kvartal 2017.

Record date/eierregisterdato på Oslo Børs og New York Stock Exchange er 2.november 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12